Podmínkou dalšího setrvání takového cizince v ČR ale nadále zůstává, že mezi ním a zaměstnavatelem bude sjednáno prodloužení základního pracovněprávního vztahu nebo uzavřen bezprostředně navazující nový pracovněprávní vztah, a to tak, aby trval po dobu platnosti tohoto opatření. Po splnění těchto podmínek se doba platnosti povolení k zaměstnání, které bylo vydáno s datem uplynutí doby platnosti po dni 12. března 2020, prodlužuje tak, že skončí nejpozději dnem 16. listopadu 2020.

Zdroj: www.spcr.cz