Sehnat zaměstnance v Česku je stále těžší. Počet míst, která firmy nabízejí prostřednictvím úřadů práce, je již téměř 214 tis., což je vůbec nejvíce v historii Česka. Nedostatek kvalitních pracovníků se prolíná téměř všemi obory. Chybí jim zejména technicky vzdělaní pracovníci, ale také řidiči autobusů i nákladní dopravy, montážní dělníci, dělníci v chemické výrobě, svářeči nebo zedníci.

Jednou z možností, jak mohou firmy získat pracovníky, pokud už vyčerpaly možnosti úřadu práce, je zaměstnávání cizinců. Firmy nejčastěji využívají takzvaný „Režim Ukrajina“, který jim od srpna 2016 umožňuje získat středně a nízko-kvalifikované zaměstnance z Ukrajiny.

SP ČR přináší v publikaci „Možnosti získávání zaměstnanců z Ukrajiny – aktuální projekty“ zaměstnavatelům vysvětlení možností a postupů pro získávání vysoce i méně kvalifikovaných zaměstnanců z Ukrajiny, zejména prostřednictvím projektů Režim Ukrajina a Projekt Ukrajina, ale i dalších specializovaných projektů a procedur.
Publikace ke stažení zde.

Díky Režimu Ukrajina mohou firmy obsadit volná pracovní místa a zajistit tak realizaci svých zakázek. Proto o něj české firmy jeví takový zájem. Bohužel stále narážejí na nedostatečnou kapacitu úřadů, které žádosti o zaměstnání Ukrajinců zpracovávají a celý proces se tím zdržuje. 

Blýská se na lepší časy

Doposud byla roční kvóta pro přijetí středně a nízko kvalifikovaných uchazečů o zaměstnání z Ukrajiny 9 600 pracovníků, ale rozhodnutím vlády došlo k navýšení této kvóty na 19 600 uchazečů o zaměstnanecké karty. K navýšení dojde již od 1. května tohoto roku. Od tohota data bude ve Lvově fungovat outsourcingové vízové centrum pro podání žádostí o zaměstnanecké karty, které jsou registrované přes Režim Ukrajina. V tomto centru bude probíhat pouze administrativní „náběr“ žádostí, ale i nadále bude žádosti vyřizovat Generální konzulát ve Lvově. Ministerstvo zahraničních věcí ČR si od tohoto kroku slibuje zkrácení „čekací“ doby na podání žádosti. Pomůže i personální posílení na ministerstvu vnitra.

Režim už do Česka přivedl tisíce Ukrajinců

Svaz průmyslu a dopravy ČR jako jeden z garantů již vyřídil pro 133 českých firem žádosti o zaměstnání téměř tří tisíc ukrajinských pracovníků. První hromadnou žádost podala společnost Škoda Auto a.s. a celkem se jednalo o 91 ukrajinských pracovníků. Celorepublikově projektem prošlo 1 900 žádostí na více než 11 tisíc pracovníků. Čekací doba na termín pro podání zaměstnanecké karty se v současné době pohybuje kolem 109 až 117 dní.

Režim Ukrajina neohrožuje domácí uchazeče o práci

Proti hromadnému nabírání zaměstnanců z ciziny se staví odbory. Předseda ČMKOS Josef Středula varuje před bezpečnostními riziky a zároveň říká, že „dovoz“ Ukrajinců přispěje spíše k zaostávání české ekonomiky.

Zástupci zaměstnavatelů však Režim Ukrajina vítají a nespatřují v něm hrozby pro české zaměstnance. „Firmy volná místa nabízí ukrajinským uchazečům, až pokud se jim nepodaří obsadit pozici domácím uchazečem, a to včetně měsíční podpory v hledání ze strany úřadu práce. V České republice máme rekordní zaměstnanost, nejnižší nezaměstnanost v celé EU. Jednoduše řečeno, kdo u nás chce pracovat, už pracuje. Firmám v důsledku chybějící pracovní síly hrozí omezování výroby a odříkání nových zakázek,” uvedl 1. viceprezident Svazu průmyslu a dopravy ČR Jan Rafaj.

Svaz průmyslu a dopravy ČR plní v projektu Režim Ukrajina roli garanta, zpracovává žádosti, poskytuje konzultace, pomáhá firmám. „Nejvíce firmy poptávají personál pro obsluhu strojů, řidiče, montážní dělníky, svářeče, soustružníky, ale také betonáře nebo čalouníky nábytku,“ uvádí Jitka Hejduková, ředitelka Sekce zaměstnavatelské Svazu průmyslu a dopravy ČR.

„Přestože víme, že projekt má slabiny, tak firmám pomáhá. Má relativně přísně nastavená pravidla, díky nim můžeme vyloučit neseriózní subjekty, umožnit zaměstnavatelům legální nábor potřebných pracovních sil a současně stát získá jasný přehled kdo, do jaké firmy, za jakých podmínek a na jak dlouho přichází na český trh práce ze třetích zemí. Tím můžeme předcházet nekontrolovanému přísunu cizinců ze třetích zemí, ke kterému v době zásadního nedostatku pracovních sil aktuálně zřejmě dochází,“ vysvětluje Jitka Hejduková ze Svazu průmyslu a dopravy ČR.

Svaz připravuje firmy na Režim Ukrajina

Pro snadnější orientaci v Režimu Ukrajina chystá SP ČR v jednotlivých regionech praktická diskusní fóra, která provedou firmy celým procesem zaměstnání pracovníků v tomto režimu, od podání žádosti u garanta, po praktické zpracování žádosti a administrativní proces pro získání zaměstnanecké karty až k fyzickému nástupu nového zaměstnance do firmy. Setkání budou probíhat ve spolupráci s krajskými Úřady práce, personální agenturou a za účasti firem, které již tímto procesem prošly a sdělí i temná zákoutí a nástrahy tohoto procesu. Praktická diskusní fóra se budou konat od dubna do června 2018 ve všech krajích republiky.

Termíny diskusních fór
  • Pardubice:  27. dubna 2018
  • Zlín: 4. května 2018
  • Ústí nad Labem: 18. května 2018
  • Liberec: 28. května 2018
  • Jihlava: 1. června 2018
  • Plzeň: 20. června 2018
  • Ostrava: 22. června 2018

Nový projekt vlády, více zaměstnanců pro české firmy

Vláda v současnosti připravuje nový projekt, tzv. Režim ostatní státy. Jedná se o cílenou zaměstnaneckou migraci z Mongolska a Filipín s roční kvótou 1000 žádostí o zaměstnanecké karty pro občany z těchto států. Hlavním garantem je Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, kam se budou zasílat žádosti o zařazení firem do tohoto projektu.

Nejčerstvější zprávou je, že MPO jako garant projektu začíná od 11. 4. 2018 přijímat žádosti o zařazení do Režimu ostatní státy. Více zde…

-lhe-