MPSV pravidelně komunikuje s dodavateli i se zaměstnavateli a snaží se vytvořit takové prostředí pro elektronické vykazování dočasné pracovní neschopnosti, které bude nejen
plně funkční a spolehlivé, ale zároveň uživatelsky přívětivé. Vzhledem k blížící se závěrečné fázi harmonogramu přípravy systému eNeschopenky proto bylo nutné prověřit aktuální stav systému a příprav ke spuštění ostrého provozu. Z toho důvodu MPSV ve spolupráci s ČSSZ pozvalo zástupce všech dodavatelů lékařských softwarů. MPSV se zajímalo zejména o informace o provozu systému v reálném prostředí, konkrétní poznatky jednotlivých lékařů nebo poskytovatelů zdravotních služeb a zkušenosti s implementací.

Zásadním výstupem z jednání byla informace, že 2. prosince ve 12 hodin bude spuštěno testovací rozhraní pro všechny lékaře, aby měli dostatek času na seznámení se se systémem a dořešení konkrétního nastavení se svým dodavatelem softwaru. Podle dosavadních informací od poskytovatelů zdravotních služeb, kteří byli od listopadu zapojeni do pilotního testování, panuje se systémem spokojenost a nebyly zaznamenány zásadní nedostatky.

ČSSZ je technicky připravena, systém je stabilní a poskytuje přesně ty informace a zpětnou vazbu, která se od něj očekává. ČSSZ je také na základě přímého pokynu ze strany MPSV nově připravena zajistit odezvu na zaslané dotazy ohledně eNeschopenky do 24 hodin po odeslání dotazu.

MPSV i nadále posiluje komunikaci a proto na čtvrtek 28. 11. 2019 svolalo všechny ředitele okresních správ sociálního zabezpečení, kteří budou informováni o aktuálním stavu. Dále bude ze strany ministerstva nastavena ještě efektivnější komunikační linka, aby ředitelé mohli ve svých regionech v rámci celé ČR podrobněji a rychleji komunikovat se zaměstnavateli a lékaři.

Zástupci MPSV a ČSSZ také shrnuli dosavadní průběh příprav eNeschopenky v systémech ČSSZ, tedy vybudování nových služeb ePortálu ČSSZ, a to včetně webové aplikace eNeschopenka. Důležitým bodem setkání byla informace o stavu a dodržování harmonogramu příprav na straně dodavatelů a informace, že klienti dodavatelů softwarů
budou od 1. 1. 2020 na spuštění eNeschopenky připraveni.

Zdroj: www.mpsv.cz 

-lhe-