12. 1. 2017 pořádá Fakulta strojní ZČU Den otevřených dveří, který je tento rok spojen s Automotive Day. Celý den proběhne ve vestibulu budovy Univerzitní 22, Plzeň. Cílem tohoto dne je oslovit potencionální uchazeče o studium na FST, za účasti průmyslových podniků, a tím deklarovat zájem firem o absolventy.

PROGRAM

08:30 – 09:00 příchod účastníků Dne otevřených dveří

09:00 – 09:10 zahájení Dne otevřených dveří v posluchárně UP 108 – (Mgr. Kamila Kolářová)

09:10 – 09:20 projev děkana Fakulty strojní – doc. Ing. Milan Edl, Ph.D.

09:20 – 09:30 projev proděkana Fakulty strojní – doc. Ing. Jiří Staněk, CSc.

09:30 – 09:35 prezentace vedoucího útvaru Lidských zdrojů společnosti ČEZ – Ing. Pavel Šimák

09:35 – 09:40 prezentace personálního ředitele společnosti ŠKODA POWER – Mgr. Richard Kabuď, MBA

09:40 – 09:50 studium na Fakultě strojní očima studentů, představení formule SAE

09:50 – 09:55 informace o AUTOMOTIVE DAY – (představení toho co firmy pro studenty připravily)

firma GRAMMER – Ing. Jan Patočka

09:55 – 10:00 podklady a přihlášky do studia – Mgr. Jana Brabcová

10:00 – 10:05 zakončení prezentací, prostor pro diskusi, závěr – Mgr. Kamila Kolářová

10:10 – 13:00 prohlídka jednotlivých kateder, laboratoří a výzkumných center Fakulty strojní, návštěva akcí pořádaných v rámci Automotive Day

10:10 – 13:00 prezentace jednotlivých kateder ve vestibulu budovy FST

10:10 – 13:00 prezentace AUTOMOTIVE firem (vestibul budovy FST a UV 115)

pozvánka v příloze