Výsledky aktuálního průzkumu potvrdily rostoucí tendenci vývoje ekonomiky ČR, která se dostává z recese,“ uvedl prezident Hospodářské komory Petr Kužel.

Výsledek je srovnatelný s podílem optimistických podniků ze září roku 2010. Naopak nejhorších výsledků bylo dosaženo v únoru 2009, kdy svůj celkový vývoj vidělo optimisticky pouze 10,2 procenta podniků, a také na začátku loňského roku, kdy to bylo pouze 16,1 procenta firem.

Ve druhém pololetí letošního roku očekává svůj celkový vývoj negativně 21 procent podnikatelů. V předchozím průzkumu to byla třetina podniků. Stejné očekávaní své ekonomické situace jako předchozím období v průzkumu hlásí 43,2 procenta respondentů.

Téměř čtvrtina podnikatelů uvedla, že jejich celková ekonomická situace byla v letošním prvním pololetí příznivější, než byla v předchozím období. V únorovém průzkumu hlásilo pozitivní změnu 21,5 procenta podniků.

Naproti tomu negativně se o vývoji své ekonomické situace vyjádřilo 36 procent společností. V zimě to bylo 37 procent podniků. Situace se tak pomalu stabilizuje. Proti začátku loňského roku, kdy negativní hodnocení hlásilo 26,9 procenta podniků, je však stále poměrně nepříznivá. Nejhorší situace byla v září 2009, kdy se negativně vyjádřilo 56 procent respondentů.

Zvýšení počtu zaměstnanců v letošním prvním pololetí avizovalo 14 procent a snížení 21 procent podnikatelů. Optimistický výhled ohledně tohoto ukazatele pro příští období má osm procent podniků, 16 procent jich naopak plánuje propouštění.

Vyšší objem investic v posledním období mělo 19 procent firem, naopak snížení investiční aktivity 34 procent. Nárůst investic v příštím období predikuje téměř pětina podniků, pokles naopak procent.

Z hodnocení vychází nejlépe výrobní sféra, kde svoji současnou celkovou situaci hodnotí pozitivně třetina podnikatelů, negativně pak čtvrtina. Pozitivní vyhlídky v této oblasti má pro druhé pololetí 35 procent výrobních podniků, negativní pětina.

Ve stavebnictví hodnotí pozitivně svoji celkovou situaci 19 procent firem, negativně skoro polovina. Pozitivní vývoj pro druhé pololetí očekává 41 procent podnikatelů, negativní 23 procent. To je výrazné zlepšení proti předchozím obdobím, kdy stavebníci vykazovali dlouhodobě velmi pesimistické predikce.

Souhlasíte s názorem, že se česká ekonomika začíná dostávat z recese?

Řekněte nám svůj názor pod tímto článkem nebo na Facebooku.