Sami jsme v průběhu jednání stáhli několik návrhů, a to v zájmu, aby nakonec vznikl co nejmenší zásah do fungujícího prostředí. Za tento přístup jsme byli některými členy Svazu kritizováni. Novela, na které jsme se se sociálními partnery dohodli, byla rovněž projednána na tripartitě dne 6. 6. 2016. Není tedy pravdou, jak tvrdí odbory, že neexistuje písmenný záznam o tom, co bylo dohodnuto.

Zástupci odborů však ještě před projednáváním v Poslanecké sněmovně avizovali, že připravená novela bude pro ně jen nosičem, prostředkem pro prosazení mnohých dalších změn, které se jim nepodařilo prosadit do kompromisního návrhu. Vyústilo to do situace, kdy dnes jen při projednávání v sociálním výboru máme k 50 pozměňovacím návrhům. Toto považujeme za jednoznačné porušení dohod sociálního dialogu.

Pokud sociální výbor schválí něco více než návrh MPSV, pak se necítíme vázáni dohodami, které jsme učinili a budeme oslovovat všechny poslance parlamentu, aby odmítli všechny návrhy.

Zákoník práce je jedním ze základních kodexů, který ovlivňuje náš pracovní i soukromý život. Je to stejné, jako byste chtěli operovat některý ze zásadních orgánu, jako je mozek či srdce. Musíme si být jistí, že změna je nutná a postup s jeho důsledky jsou promyšleny. 

Proto se připojujeme k inciativě na zamítnutí novely Zákoníku práce.

Pozice SP ČR ke stažení zde.

Zdroj:www.spcr.cz 

-lhe-