Zaměstnavatelé mají poslední měsíce na to, aby se připravili na povinnou elektronickou komunikaci se správou sociálního zabezpečení. Od 1. 1. 2014 jsou totiž zaměstnavatelé povinni předepsané tiskopisy podávat elektronicky. Tato povinnost se týká všech zaměstnavatelů, což znamená, že v postavení zaměstnavatele může být i osoba samostatně výdělečně činná (OSVČ) nebo lékař, tedy každý, kdo zaměstnává alespoň jednoho zaměstnance. Udělit výjimku pouze určité skupině zaměstnavatelů zákon neumožňuje.

Uvedené se týká především tiskopisů, které lze elektronicky zasílat pouze formou datové věty (ve formátu XML):

  • Evidenční list důchodového pojištění,
  • Potvrzení o studiu (o teoretické a praktické přípravě) pro účely důchodového pojištění,
  • Přehled o výši pojistného,
  • Oznámení o nástupu do zaměstnání (skončení zaměstnání),
  • Příloha k žádosti o dávku nemocenského pojištění.

Možnost elektronického podání těchto tiskopisů zaměstnavatelé ve značné míře využívají již v současnosti, nejčastěji zasílají elektronicky evidenční listy důchodového pojištění – 71 % všech podání – a oznámení o nástupu do zaměstnání (skončení zaměstnání) – 54 % všech podání.

Povinnost elektronického podávání dále podle zákona dopadá i na tiskopisy Přihláška do registru zaměstnavatelů, Odhláška z registru zaměstnavatelů a Potvrzení pro účely výplaty vyrovnávacího příspěvku v těhotenství a mateřství, které lze od ledna příštího roku nadále zasílat prostřednictvím datové schránky či elektronické podatelny v běžných formátech jako je např. PDF.

Pracovníci okresních správ sociálního zabezpečení jsou každý pracovní den připraveni poradit a poskytovat všem klientům v souvislosti s elektronickým podáním maximální pomoc. Podrobné informace o elektronickém podání ve formě datové věty, tzv. e – Podání, jsou dostupné na webových stránkách ČSSZ a při řešení případných potíží při e – Podání pomůže specializované call centrum pro e – Podání na telefonické lince 585 708 290.

Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) bude i nadále monitorovat a hodnotit aktuální situaci spojenou s elektronickým podáním vybraných formulářů a hledat případná řešení. Povinnost elektronického předávání tiskopisů stanovil zákon č. 470/2011 Sb. a ČSSZ musí postupovat v souladu s platnou právní úpravou.

Je pro vás elektronická komunikace s úřady výhodnější?

Řekněte nám o tom pod tímto článkem nebo na Facebooku.