V roce 2009 počet podnikatelů, tedy soukromých lékařů, umělců nebo zemědělců, stoupl jen o 17 000 na 956 000. Přehled uvedla agentura ČTK.

Povinnost platit zálohy na důchodové pojištění mělo koncem minulého roku téměř 735 000 osob samostatně výdělečně činných (OSVČ). Pojistné na nemocenské pojištění si jich platilo 152 000. Účast na nemocenském pojištění je u OSVČ dobrovolná. Zbývající živnostníci se pojišťují u komerčních společností nebo si vytvářejí rezervy pro případ nemoci.

Statistiky ČSSZ říkají, že nejvíce podnikatelů má Praha, kde je přes sto šedesát tisíc podnikatelů, následuje kraj Středočeský s počtem podnikatelů 127 000 a Moravskoslezský, kde je přihlášeno 90 000 podnikatelů.

Od ledna 2011 se změnila sazba pojistného na nemocenské pojištění OSVČ z původních 1,4 procenta na 2,3 procenta. Proto se zvyšuje minimální pojistné na nemocenské pojištění, přestože minimální měsíční základ zůstává nezměněn. Od ledna 2011 je stanovena minimální platba 92 korun (v roce 2010 to bylo 56 korun). Pokud si OSVČ nezvýší platbu pojistného na nemocenské pojištění nejpozději do 21. února 2011, kdy je splatné pojistné za měsíc leden 2011, alespoň na částku 92 korun, zanikne jí účast na nemocenském pojištění k 31. prosinci 2010.

-pda-