„Je evidentní, že mnozí lidé přišli ze dne na den o příjmy, přestávají být schopni plnit závazky, hrozí možná dluhová pandemie nebo prostě upadávání do dluhových pastí u lidí, kteří si to ještě před měsícem, dvěma vůbec nedovedli představit. Dramaticky začíná být ohrožena střední třída,“ zdůraznil důležitost úprav poslanec Marek Výborný z ústavně-právního výboru.

Na popůlnočním jednání už byla chvílemi znát únava a podrážděnost poslanců. V půl jedné v noci předsedající přítomné upozornil, že v jednu hodinu zavírají všechna dostupná restaurační zařízení.

Ústavně-právní výbor poslal vládní návrh na jednání s úpravami, z předlohy vypustil část o zastavování dlouhodobě bezvýsledných exekucí. Nahradil ji souborem jiných úprav.

Do konce června by se neměly provádět exekuce movitých věcí kromě případů, kdy s tím dlužník souhlasí nebo pokud jde o pohledávky na výživném a za újmy na zdraví a z úmyslných trestných činů. Stejně tomu bude podle pozměňovacího návrhu u exekucí nemovitostí v případě, že v ní má dlužník trvalý pobyt. Exekuce prodejem nemovitosti by navíc byla možná až u dluhů nad 100 tisíc korun místo nynějších 30 tisíc.

Z odstupného například v případě výpovědi ze zaměstnání by se v širší míře odečítalo v případě exekuce nezabavitelné minimum. Exekuci by nově nepodléhal daňový bonus na dítě.

Sněmovna jinou úpravou exekucí z vládní předlohy současně vyškrtla ustanovení, podle které by se i bez souhlasu věřitelů zastavovaly až na výjimky exekuce, v nichž se v posledních třech letech nic nevymohlo. Ministryně spravedlnosti Marie Benešová (za ANO) uznala, že tento návrh nesouvisí s vyhlášenou legislativní nouzí.

Z poslanecký pozměňovacích návrhů Sněmovna vložila do předlohy dva. Kateřina Valachová (ČSSD) prosadila zvýšení jednorázové výplaty dlužníkovi z jeho obstaveného účtu. Zvedne se z dvojnásobku životního minima na čtyřnásobek, tedy ze 7 720 na 15 440 korun.

Zpravodaj Marek Výborný uspěl s úpravou omezení sankcí, pokud dlužník prokáže, že mu opatření proti koronavirové krizi znemožnilo nebo podstatně ztížilo včasné splnění peněžitého dluhu. Omezení by platilo do konce června, sankční úrok by nyní mohl činit nejvýše deset procent ročně.

Podnikatelé a firmy v dočasných potížích způsobených opatřeními k omezení šíření koronaviru budou moci požádat do konce srpna insolvenční soud o mimořádné moratorium ke své ochraně před věřiteli.

Jestliže soud moratorium vyhlásí, dlužník bude moci namísto dříve splatných závazků přednostně hradit nově vzniklé závazky bezprostředně související se zachováním provozu jeho podniku. Firmy v reorganizaci navíc budou moci požádat insolvenční soud o dočasné přerušení plnění reorganizačního plánu.

Předloha také zmírní podmínky pro oddlužení. Dlužník tuto možnost neztratí v případě starší insolvence ani v případě, pokud nebude kvůli koronavirové epidemii schopen splatit aspoň 30 procent výše svých dluhů, jak to vyžaduje nynější nový zákon účinný od loňského května.

Dlužníci, kteří vstoupili do oddlužení po účinnosti nového zákona, budou moci využít jeho ustanovení, podle kterého mohou požádat až o přerušení procesu. Proces oddlužení se otevře i jednotlivcům s dluhy z podnikání, tedy zejména živnostníkům.

Předloha přináší i další změny. Soudy budou moci promíjet i ty procesní lhůty, u nichž to nynější předpisy vylučují, například pro podání dovolání, kasační stížnosti a žaloby proti rozhodnutí správního orgánu. Orgány právnických osob budou moci rozhodovat s využitím technických prostředků nebo per rollam i v případech, že tyto možnosti nemají uvedeny v zakladatelské smlouvě.

Pokud členům orgánů skončí funkční období, automaticky se prodlouží, budou možné i takzvané kooptace jinými členy. Prodlouží se také lhůta pro projednání řádné účetní závěrky obchodní korporace. Místo do poloviny roku to bude možné do tří měsíců po ukončení mimořádných opatření.

Sněmovna se z preventivních důvodů sešla na středeční schůzi zhruba v polovičním počtu, ale poměr sil mezi stranami zůstal zachován. Po poslancích projedná vládní návrhy i Senát a dostane je k podpisu prezident Miloš Zeman.

Zdroj: https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/snemovna-koronavirus-exekuce-insolvence.A200408_232719_domaci_jan