Vyplývá to ze statistiky České správy sociálního zabezpečení, která za loňský rok prověřovala dodržování vyžadovaného režimu 151 951 kontrolami. Nejvíce kontrol provedli okresní správy sociálního zabezpečení v Jihomoravském kraji – 20 893 kontrol a v Moravskoslezském kraji – 19 219 kontrol.

Podle platných pravidel musí každý, kdo čerpá nemocenskou, dodržovat speciální režim. To zahrnuje i to, že ošetřujícímu lékaři musí každý, kdo má neschopenku, sdělit platnou adresu místa pobytu v době dočasné pracovní neschopnosti. Dále má musí mít označený byt a zvonek se jmenovkou a dodržovat rozsah a dobu vycházek povolených ošetřujícím lékařem. Od nového roku 2012 platí ale přísnější pravidla, která například umožňují zaměstnavateli dát výpověď lidem, kteří “zvlášť hrubým způsobem” poruší lékařem stanovený režim při nemocenské. Zpřísnění léčebného režimu se týká také vycházek. Ošetřující lékař totiž může vycházky povolit nejvýše na dobu šesti hodin denně, v době od 7 do 19 hodin.

-pda-