Pracuji v sociálních službách v nerovnoměrné pracovní době v nepřetržitém provozu a vyrovnávací období máme 26 týdnů. Směny máme různé. V platovém výměru máme stanovenou měsíční mzdu plus tři druhy příplatků. Když v měsíci odpracuji podle plánu méně hodin než je fond pracovní doby a nemám žádnou...

Dobrý den, má pracovní doba činí 13 hodin (12+1 hodina na oběd), 4 dny práce a 4 dny volna a tento vzorec se opakuje stále dokola. Od zaměstnavatele mám 20 + 5 dnů dovolené. Dovolenou nyní zaměstnavatel vynásobil na 35 dnů a denní úvazek stanovil na 5,71 hodin. Na jeden pracovní den tudíž...

Je možné uvést v osobním dotazníku či jiném dokumentu před nástupem nového zaměstnance otázku, jestli je vůči zaměstnanci vedena nějaká exekuce či insolvence? Pokud ano, na základě jakého zákona, paragrafu?

ODPOVĚĎ:

Odpověď na Vaši otázku může znít podle našeho názoru poměrně stroze, a to...

Je možné dohodnout se se zaměstnancem na kratším pracovním úvazku v rozsahu 30 - 35 hodin týdně nebo musí být v pracovní smlouvě uveden přesný počet hodin týdně (např. 30 hodin/týden)? Pokud je možno dle zákona stanovit pracovní dobu v rozsahu 30 - 35 hodin/týden, jakým způsobem je třeba postupovat...

Jsem zaměstnána jako zástup za nemoc. V pracovní smlouvě mám uvedeno: "Pracovní poměr se uzavírá na dobu určitou, a to na dobu trvání dočasné neschopnosti zaměstnankyně firmy..." Chtěla bych se zeptat, zda mě může zaměstnavatel propustit během mé pracovní neschopnosti? Může mě propustit pro...

Mám nárok na opakovanou podporu v nezaměstnanosti, když jsem v předchozí evidenci na úřadu práce vyčerpal celou podpůrčí dobu a posléze odpracoval čtyři měsíce a následující tři měsíce jsem byl na nemocenské? Úřad práce mi sdělil, že náhradní doba (tedy nemocenská) se počítá jen do celkové doby...

Pracovní poměr u zaměstnavatele mi skončí dne 30. 9. 2016 a do nového zaměstnání nastoupím na přání zaměstnavatele až od 17. 10. 2016. Musím platit nějaké pojištění (zdravodní, sociální, nemocenské apod.) za část tohoto měsíce či se mám přihlásit na těch 14 dnů na Úřad...

Zaměstnavatel při práci přesčas neproplácí přesčasové hodiny, pouze příplatek za přesčas. Přesčasové hodiny nám dává do fondu pracovní doby přesto, že s námi toto vůbec nekonzultoval. Má na to právo? V pracovní smlouvě máme pouze povinnost přesčasových hodin, ale o fondu pracovní doby tam není ani...