Dozvěděla jsem se, že v rámci exekucí může mít zaměstnanec chráněný účet. Jak to funguje a od kdy? Jaký příjem je považován za chráněný dle právní úpravy o chráněných účtech?

ODPOVĚĎ

Chráněný účet je určen fyzickým osobám, jejichž platební účet je postižen exekucí. Umožňuje majiteli...

Ve firmě pracujeme už několikátý měsíc převážně z domova. Máme nárok na uhrazení nákladů jako je např. papír nebo barva do tiskárny, náklady na internet atd.?

ODPOVĚĎ

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce v § 2 odst. 2 stanoví, že „závislá práce musí být vykonávána ......na náklady a odpovědnost...

Od 1. července 2021 bylo povinné testování na covid-19 ve firmách zrušeno, avšak na každé firmě záleží, zda v tom bude pokračovat nebo ne. Naše firma v testování nadále pokračuje a nazvala to jako benefit. A mě zajímá, zda konkrétně tento benefit mohu odmítnout. A také zda v případě nedostavení se...

Zaměstnavatel chce úplně zrušit papírové výplatní pásky a plánuje zavést elektronické výplatnice a zasílat je zaměstnancům emailem. Někteří zaměstnanci ovšem nemají firemní ani soukromý e-mail. Jak tuto situaci řešit?

ODPOVĚĎ

povinnost vydat výplatní pásku ukládá zaměstnavateli § 142 odst. 5...

Jakým způsobem doručovat písemnosti po novele zákoníku práce? Jakou obálku v tomto případě zvolit, na co je třeba dát si pozor?

ODPOVĚĎ

zákon č. 285/2020 Sb., kterým se mění zákoník práce, pro doručování s účinnosti dnem 30. července 2020 přinesl skutečně v této oblasti významné změny. Nicméně...

Zaměstnavatel měl odstávku kvůli přerušení dodávky elektrické energie a na tyto dny nám nařídil buď náhradní volno nebo dovolenou tomu, kdo neměl ani jedno neplacené volno. Je to v pořádku?

ODPOVĚĎ

pokud má zaměstnavatel odstávku, tak se z pohledu zákona č. 262/2006 Sb. zákoníku práce § 208...

Jaký byste doporučili postup vůči zaměstnancům, kteří nenosí roušky, v případě, že povinnost vyplývá z nařízení vlády ČR? Názory na toto téma jsou odlišné, konkrétně jsme tuto problematiku řešili i s KHS, která nás informovala, že s takovýmito zaměstnanci mohou řešit jen zástupci Police...

Dobrý den, zaměstnavatel nám oznámil přesun svátku z 28.10. 2020 na předem neurčený termín Dále sdělil ,že zaměstnanci za ten den mají dostat odměnu 40% za přesčas .Může takto můj zaměstnavatel jednat?

ODPOVĚĎ

Vážený tazateli,pro zodpovězení Vašeho dotazu je zapotřebí znát více informací. Z...