Připravili jsme pro vás odpovědi na dotazy z reálného provozu firem k programu Antivirus. Otázky byly zpracovány k 30. dubnu 2020 a jsou rozděleny do tématických oblastí. Podle rozhodnutí vlády se program Antivirus B prodlužuje do konce srpna.

OTÁZKY A ODPOVĚDI

1) OBECNÁ ČÁST

Max...

Jak postupovat při výpovědi od zaměstnavatele? Pracuji skoro 25 let v jedné firmě v polygrafickém průmyslu, poslední rok jako mistr. V důsledku nedostatku lidi ve výrobě a všemožných dalších vlivů, jsem to již psychicky ani fyzicky nevydržel a odešel jsem ze zaměstnání o 2 h dříve. Oznámil jsem to...

Ve firmě, kde jsem zaměstnán, nemáme transparentní systém odměňování. S podpisem pracovní smlouvy se zavazujeme, že budeme o své mzdě zachovávat mlčenlivost. Naše mzdy jsou v podstatě u všech zaměstnanců odrazem individuálního vyjednávání. Zastávám takovou pozici, že mám přehled o mzdách kolegů a...

Utrpěla jsem pracovní úraz a jeho následkem mě manžel musí vozit autem na ošetření nebo rehabilitace. Jaký doklad musím doložit pro náhradu nákladů spojených s léčením? Kdy mohu žádat náhradu za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti?

ODPOVĚĎ

pokud jde o cestovní náklady spojené s...

Měl jsem pracovní úraz. Po operaci, po které mám omezenou hybnost ruky, mohu zvedat břemena pouze do 25 kg. Předtím jsem pracoval jako řidič na rozvozu nápojů, kde se zvedají 50 kg těžká břemena. Jezdil jsem převážně s dodávkou. Místo toho jsem byl přeřazen na rozvoz cisternového piva, kde není...

Obracím se na vás s otázkou, zda může mzdová účetní uznat PROPUSTKU na DENTÁLNÍ HYGIENU v pracovní době ?A pokud ano, o co se v ZP opíráte?

ODPOVĚĎ

V posledním období se v této oblasti v právní úpravě ( myšleno zákoník práce a nařízení vlády, kterým se stanoví okruh a rozsah jiných důležitých...

Může být v kolektivní smlouvě stanovena nižší minimální mzda než jakou zaručuje zákon?

ODPOVĚĎ:

Zaměstnavatelé a odborové organizace vycházejí při přípravě a uzavírání kolektivních smluv (KS) zejména z ustanovení § 22 až § 29 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce. Význam KS je zdůrazněn v § 23...

Pracuji na DPP a už mam odpracováno 300 hodin. Ráda bych věděla, jestli mi automaticky konči smlouva u zaměstnavatele, která platí od 1.3.2019 do 31.12.2019. Je tedy mou povinností dát písemnou výpověď z tohoto úvazku nebo stačí písemně oznámit zaměstnavateli, že už mam odpracováno 300 hodin? Nemá...