Je téměř jisté, že dostanu od zaměstnavatele výpověď pro nadbytečnost. Výpovědní lhůta mi poběží od 01.11.2020 do 31.12.2020. Již nyní aktivně hledám nové zaměstnání. Jaký je postup, pokud si najdu novou práci právě ve výpovědní lhůtě?

ODPOVĚĎ

v praxi může skutečně nastat situace, kdy...

Připravili jsme pro vás odpovědi na dotazy z reálného provozu firem k programu Antivirus. Otázky byly zpracovány k 30. dubnu 2020 a jsou rozděleny do tématických oblastí. Podle rozhodnutí vlády se program Antivirus B prodlužuje do konce srpna.

OTÁZKY A ODPOVĚDI

1) OBECNÁ ČÁST

Max...

Zaměstnavatel po mně požaduje negativní test při nástupu do práce po nemoci covid-19. Algoritmus k ukončení karantény ze dne 10. 7. 2020 neuznává. Chce mít jistotu, že nejsem infekční. Může tento test vyžadovat, přestože jsem podle doktorů zdravý? Zaměstnanec je v tomto případě na nemocenské, nebo...

Ve firmě, kde jsem zaměstnán, nemáme transparentní systém odměňování. S podpisem pracovní smlouvy se zavazujeme, že budeme o své mzdě zachovávat mlčenlivost. Naše mzdy jsou v podstatě u všech zaměstnanců odrazem individuálního vyjednávání. Zastávám takovou pozici, že mám přehled o mzdách kolegů a...

Obdržela jsem dopis z úřadu práce, že jsem v roce 2018 pobírala v měsíci květenu podporu v nezaměstnanosti a zároveň vykonávala práci na dohodu. Prosím o informaci, jak se v tomto případě postupovat a co mi hrozí za sankci? 

ODPOVĚĎ

Předpokládám, že jste pracovala patrně na dohodu o...

Měl jsem pracovní úraz. Po operaci, po které mám omezenou hybnost ruky, mohu zvedat břemena pouze do 25 kg. Předtím jsem pracoval jako řidič na rozvozu nápojů, kde se zvedají 50 kg těžká břemena. Jezdil jsem převážně s dodávkou. Místo toho jsem byl přeřazen na rozvoz cisternového piva, kde není...

V případě, že dostanu výpověď pro nadbytečnost, budu mít nárok na dvouměsíční výpovědní dobu a odstupné ve výši 3 platů? Odpracoval jsem ve firmě více než 10 let. Nekrátí se odstupné o výpovědní dobu?

ODPOVĚĎ

V souladu s § 51 odst. 1 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce máte při výpovědním...

Může být v kolektivní smlouvě stanovena nižší minimální mzda než jakou zaručuje zákon?

ODPOVĚĎ:

Zaměstnavatelé a odborové organizace vycházejí při přípravě a uzavírání kolektivních smluv (KS) zejména z ustanovení § 22 až § 29 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce. Význam KS je zdůrazněn v § 23...