Posuzovaný případ

V konkrétním případě šlo o to, že zaměstnanec na základě žádosti svého nadřízeného, aby vyřídil žádost firmy X o zaslání dokumentace, poskytl firmě X požadované dokumenty, neboť v minulosti jeho mateřská společnost s firmou X spolupracovala.

Zaměstnanci nebyly zadány konkrétní...

Pracuji na České poště na odpoledních a nočních směnách s úvazkem 37,5 hodin týdně, délka směny je v rozmezí 8 - 12,5 hodiny. Zaměstnavatel mi poskytuje 30 dní dovolené za rok a mám šesti denní pracovní týden. Mám-li 2 noční po sobě a vezmu-li si na první noční dovolenou, zaměstnavatel mi strhne...

Nově bude zaměstnavatel povinen pracovníkům na DPP i DPČ umožnit přestávku na oddych, určovat rozsah rozvrhu práce, vést evidenci docházky. Zaměstnanci na DPP a DPČ budou mít nárok na veškeré zákonné příplatky mzdy. Bude eliminována možnost pracovat dle potřeb zaměstnavatele. Zakládá se toto...

Jaká je povinnost práce neschopného zaměstnance nahlásit, že je v pracovní neschopnosti? Například v pondělí jdu k lékaři, který mě později uzná práce neschopným. Moje pracovní doba je 6:00-14:00. Musím ihned ráno nahlásit, že nepřijdu do práce a po vystaveni neschopenky informovat zaměstnavatele...

V souvislosti se zvýšením minimální mzdy od 1. ledna 2017 by měl zaměstnavatel zaměstnanci předat nový platový výměr, popř. novou pracovní smlouvu. Ke kterému datu je povinen tento krok udělat? A jaké sankce pro zaměstnavatele při nedodržení vyplývají?

ODPOVĚĎ:

Platový výměr představuje...

Pracuji v sociálních službách v nerovnoměrné pracovní době v nepřetržitém provozu a vyrovnávací období máme 26 týdnů. Směny máme různé. V platovém výměru máme stanovenou měsíční mzdu plus tři druhy příplatků. Když v měsíci odpracuji podle plánu méně hodin než je fond pracovní doby a nemám žádnou...

S mojí kolegyní již několik fungujeme ve sdružení fyzických osob OSVČ a máme obchod. Máme 1 paní prodavačku - jako zaměstnankyně je psaná "na mě". Zvažujeme, že sdružení zrušíme a vypořádáme dle smlouvy. Paní prodavačku bychom propustili z důvodu zrušení zaměstnavatele (nebo nadbytečnosti) a...

Je možné uvést v osobním dotazníku či jiném dokumentu před nástupem nového zaměstnance otázku, jestli je vůči zaměstnanci vedena nějaká exekuce či insolvence? Pokud ano, na základě jakého zákona, paragrafu?

ODPOVĚĎ:

Odpověď na Vaši otázku může znít podle našeho názoru poměrně stroze, a to...