Pracuji na České poště na odpoledních a nočních směnách s úvazkem 37,5 hodin týdně, délka směny je v rozmezí 8 - 12,5 hodiny. Zaměstnavatel mi poskytuje 30 dní dovolené za rok a mám šesti denní pracovní týden. Mám-li 2 noční po sobě a vezmu-li si na první noční dovolenou, zaměstnavatel mi strhne...

Jsem zaměstnána jako zástup za nemoc. V pracovní smlouvě mám uvedeno: "Pracovní poměr se uzavírá na dobu určitou, a to na dobu trvání dočasné neschopnosti zaměstnankyně firmy..." Chtěla bych se zeptat, zda mě může zaměstnavatel propustit během mé pracovní neschopnosti? Může mě propustit pro...

Jaká je povinnost práce neschopného zaměstnance nahlásit, že je v pracovní neschopnosti? Například v pondělí jdu k lékaři, který mě později uzná práce neschopným. Moje pracovní doba je 6:00-14:00. Musím ihned ráno nahlásit, že nepřijdu do práce a po vystaveni neschopenky informovat zaměstnavatele...

Pracovní poměr u zaměstnavatele mi skončí dne 30. 9. 2016 a do nového zaměstnání nastoupím na přání zaměstnavatele až od 17. 10. 2016. Musím platit nějaké pojištění (zdravodní, sociální, nemocenské apod.) za část tohoto měsíce či se mám přihlásit na těch 14 dnů na Úřad...

Pracuji v sociálních službách v nerovnoměrné pracovní době v nepřetržitém provozu a vyrovnávací období máme 26 týdnů. Směny máme různé. V platovém výměru máme stanovenou měsíční mzdu plus tři druhy příplatků. Když v měsíci odpracuji podle plánu méně hodin než je fond pracovní doby a nemám žádnou...

Dobrý den, má pracovní doba činí 13 hodin (12+1 hodina na oběd), 4 dny práce a 4 dny volna a tento vzorec se opakuje stále dokola. Od zaměstnavatele mám 20 + 5 dnů dovolené. Dovolenou nyní zaměstnavatel vynásobil na 35 dnů a denní úvazek stanovil na 5,71 hodin. Na jeden pracovní den tudíž...

Je možné uvést v osobním dotazníku či jiném dokumentu před nástupem nového zaměstnance otázku, jestli je vůči zaměstnanci vedena nějaká exekuce či insolvence? Pokud ano, na základě jakého zákona, paragrafu?

ODPOVĚĎ:

Odpověď na Vaši otázku může znít podle našeho názoru poměrně stroze, a to...

Je možné dohodnout se se zaměstnancem na kratším pracovním úvazku v rozsahu 30 - 35 hodin týdně nebo musí být v pracovní smlouvě uveden přesný počet hodin týdně (např. 30 hodin/týden)? Pokud je možno dle zákona stanovit pracovní dobu v rozsahu 30 - 35 hodin/týden, jakým způsobem je třeba postupovat...