Zaměstnavatel nám od dubna tohoto roku nevyplatil mzdu a ukončil nám pracovní poměr okamžitým zrušením k 26. 6. 2017. Nyní jsme evidováni na ÚP. Zaměstnavatel nám dluží mzdu za duben, květen a červen. Ve smlouvě máme sjednánu splatnost mzdy vždy 20. každý měsíc. Chtěli bychom podat návrh na...

Posuzovaný případ

V konkrétním případě šlo o to, že zaměstnanec na základě žádosti svého nadřízeného, aby vyřídil žádost firmy X o zaslání dokumentace, poskytl firmě X požadované dokumenty, neboť v minulosti jeho mateřská společnost s firmou X spolupracovala.

Zaměstnanci nebyly zadány konkrétní...

Mám právo odmítnout účast na výjezdních zasedáních našeho oddělení? Pracuji v polostátní organizaci a tato zasedání se zde praktikují prakticky každý půl rok. Probírají se na nich mimo jiné i pracovní věci, ale jsem ochotná se jednání účastnit třeba formou videokonference. Já se ze svého...

Nově bude zaměstnavatel povinen pracovníkům na DPP i DPČ umožnit přestávku na oddych, určovat rozsah rozvrhu práce, vést evidenci docházky. Zaměstnanci na DPP a DPČ budou mít nárok na veškeré zákonné příplatky mzdy. Bude eliminována možnost pracovat dle potřeb zaměstnavatele. Zakládá se toto...

Byla jsem zaměstnána na dobu určitou do 31.12.2016. Od 15.8.2016 jsem byla v pracovní neschopnosti z důvodu rizikového těhotenství. Od 7.10.2016 už nejsem zaměstnancem a nedostala jsem žádnou výpověď. Mohou mi dát výpověď v době trvání nemocenské a nebo až po jejím ukončení? Já jsem ukončila...

V souvislosti se zvýšením minimální mzdy od 1. ledna 2017 by měl zaměstnavatel zaměstnanci předat nový platový výměr, popř. novou pracovní smlouvu. Ke kterému datu je povinen tento krok udělat? A jaké sankce pro zaměstnavatele při nedodržení vyplývají?

ODPOVĚĎ:

Platový výměr představuje...

Ráda bych se zeptala, zda má zaměstnavatel (nejedná se o soukromou firmu, ale úřad) právo na svou vlastní úpravu nebo výklad pružné pracovní doby. Počátkem měsíce dubna u nás byl zaveden režim pružné pracovní doby. Můžeme pracovat v rozmezí od 6:00 do 18:00 hodin, přičemž určená pracovní doba je...

S mojí kolegyní již několik fungujeme ve sdružení fyzických osob OSVČ a máme obchod. Máme 1 paní prodavačku - jako zaměstnankyně je psaná "na mě". Zvažujeme, že sdružení zrušíme a vypořádáme dle smlouvy. Paní prodavačku bychom propustili z důvodu zrušení zaměstnavatele (nebo nadbytečnosti) a...