Zaměstnavatel zvažuje v rámci snížení energetické náročnosti výroby a z logistických důvodů přesunout pracovní den v pondělí 4. 7. 2011 na den připadající na státní svátek 6.7.2011. Zaměstnanci v Po 4. 7. nenastoupí na směnu a budou doma a naopak ve St 6. 7. 2011 nastoupí na směnu. S tímto záměrem...

Jak předejít případnému soudnímu sporu o neplatném ukončení pracovního poměru?

Odpověď:

Pokud zaměstnanec podá žalobu na neplatné ukončení pracovního poměru, doporučuji umožnit nadále pracovníkovi chodit do práce (pracovní vztah trvá) po dobu, než soud rozhodne ve prospěch některé strany. Vyhnete...

Co znamená institut promlčení?

Odpoveď:

Promlčení řeší Občanský zákoník. Obecně existuje 3leté promlčovací období; promlčují se práva ze smluv, pohledávky, náhrady škody. Promlčený dluh ZŮSTÁVÁ ovšem nadále dluhem, je ale ztížena jeho vymahatelnost. Právo oslabilo.

Něco jiného je ale...

Dobrý den, prosím Vás chtěla bych se zaptat, jestli při podání písemné výpovědi do rukou zaměstnavatele s dvouměsíční výpovědní lhůtou je třeba od zamestnavatele nějaký souhlas s výpovědí, nebo písemné potvrzení, že poměr skončí k uvedenému datu. Podala jsem výpověď k 30.4. a zaměstnavatel se ještě...

Má zaměstnavatel právo odstoupit od konkurenční doložky dříve sjednané se zaměstnancem?

Odpověď:

Ano, zaměstnavatel toto právo má, a může tak učinit až do doby/termínu, ke kterému bude ukončen se zaměstnancem pracovní poměr. Odstoupení od sjednané konkurenční doložky doporučuji provést písemnou...

Jaký je proces kolektivního vyjednávání ve firmách?

Odpověď:

Návrh kolektivní smlouvy předloží ke schválení navrhovatel svému protějšku. Protistrana je povinna reagovat na návrh do 7 dnů. Den, kdy obdržela druhá strana návrh kolektivní smlouvy, je dnem, kdy začíná kolektivní vyjednávání...

Zaměstnanec nám způsobil škodu na majetku v hodnotě 8 000,- Kč. Odmítl ji uhradit jednorázově. Můžeme přistoupit k náhradě škody prostřednictvím srážek ze mzdy?

Odpověď:

Ano, ovšem srážku ze mzdy můžete provést, pouze pokud máte se zaměstnancem sjednanou dohodu o srážkách ze mzdy. Bez ní rozhodně...

Kterých oblastí při kolektivním vyjednávání kolektivních smluv pro rok 2011 se nejvíce dotknout změny schválené v tzv. úsporném balíčku?

Odpověď:

A) problematika nemocenského pojištění - od 1. ledna 2011 zaměstnavatel bude poskytovat náhradu mzdy po dobu dočasné pracovní neschopnosti 21 dnů...