Zaměstnanec nám způsobil škodu na majetku v hodnotě 8 000,- Kč. Odmítl ji uhradit jednorázově. Můžeme přistoupit k náhradě škody prostřednictvím srážek ze mzdy?

Odpověď:

Ano, ovšem srážku ze mzdy můžete provést, pouze pokud máte se zaměstnancem sjednanou dohodu o srážkách ze mzdy. Bez ní rozhodně...

Kterých oblastí při kolektivním vyjednávání kolektivních smluv pro rok 2011 se nejvíce dotknout změny schválené v tzv. úsporném balíčku?

Odpověď:

A) problematika nemocenského pojištění - od 1. ledna 2011 zaměstnavatel bude poskytovat náhradu mzdy po dobu dočasné pracovní neschopnosti 21 dnů...

Jak předejít případnému soudnímu sporu o neplatném ukončení pracovního poměru?

Odpověď:

Pokud zaměstnanec podá žalobu na neplatné ukončení pracovního poměru, doporučuji umožnit nadále pracovníkovi chodit do práce (pracovní vztah trvá) po dobu, než soud rozhodne ve prospěch některé strany. Vyhnete...

Za jakých podmínek je možné podat okamžitou výpověď bez výpovědní lhůty?

Odpověď:

Okamžitě zrušit pracovní poměr můžete vy i zaměstnavatel, a to vždy písemně a musí být přesně určen důvod.

Zaměstnavatel může pracovní poměr okamžitě zrušit jen tehdy, pokud zaměstnanec:

  • byl odsouzen...

Dobrý den, prosím Vás chtěla bych se zaptat, jestli při podání písemné výpovědi do rukou zaměstnavatele s dvouměsíční výpovědní lhůtou je třeba od zamestnavatele nějaký souhlas s výpovědí, nebo písemné potvrzení, že poměr skončí k uvedenému datu. Podala jsem výpověď k 30.4. a zaměstnavatel se ještě...

Je povinen zaměstnavatel převzít výpověď z rukou zaměstnance, nebo se může zdráhat ji převzít, případně ji odmítnout?

Odpověď:

Zaměstnavatel je povinen převzít výpověď z rukou zaměstnance, je lepší si toto pojistit např. podepsáním kopie výpovědi (kdo a kdy převzal). Stejnou platnost má zaslání...

Jaký je proces kolektivního vyjednávání ve firmách?

Odpověď:

Návrh kolektivní smlouvy předloží ke schválení navrhovatel svému protějšku. Protistrana je povinna reagovat na návrh do 7 dnů. Den, kdy obdržela druhá strana návrh kolektivní smlouvy, je dnem, kdy začíná kolektivní vyjednávání...