Přítel se vrací po několika letech do ČR, nyní má trvalé bydliště hlášené na městském úřadu na Moravě, ale vrací se do Čech do Prahy, bude se potřebovat registrovat ze začátku i z důvod hrazení zdravotního pojištění, ale práci chce hledat v Praze. Je možné se registrovat na Moravě a poté převést na...

Může se zaměstnanec  v režimu veřejně prospěšných prací, zaměstnaný u příspěvkové organizace, podílet na čerpání příspěvků FKSP? Kde je to ošetřeno?

ODPOVĚĎ:

tuto problematiku upravuje vyhláška č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb, konkrétně § 3 odst. 3, kde je jasně...

Obracím se na Vás s žádostí o pomoc. Pracovala jsem 4 roky na krajském úřadu, na oddělení spisové služby a po 4 letech jsem přešla na jinou pozici u stejného zaměstnavatele a to jako asistentka na odboru školství, kde jsem přesně jeden rok. Vedoucí odboru se nyní svévolně rozhodl, že na mě není...

Letos jsem byla 4 měsíce vedená na úřadu práce jako nezaměstnaná. Potom jsem byla zaměstnaná 8 měsíců a tento pracovní poměr jsem musela ukončit z osobních důvodů. Mohu se znovu přihlásit na úřad práce a co budu pobírat nebo nemám už nárok?

ODPOVĚĎ:

V případě ukončení vašeho pracovního poměru...

Pracovní smlouvu mám sepsanou na pozici obchodní zástupce. Nicméně již 5 let na základě rozhodnutí zaměstnavatele jsem na pozici Area sales manager. Bohužel nedošlo k úpravě ve smlouvě. Může mne nyní, bez mého souhlasu, zaměstnavatel přeřadit zpět na původní pozici dle...

Mám smlouvu - dohodu o provedení práce od 1.1.2018. V březnu se mi stal pracovní úraz při zvedání těžkého břemene. Bylo to na požádání vedoucí směny. Jsem důchodce a stále ještě v pracovní neschopnosti. Mám nějaký nárok na nemocenskou dávku od zaměstnavatele? Pracovní úraz se mnou nikdo nesepsal, i...

Zajímá mě, jak je to s určováním dovolené zaměstnavatelem. Vždy jsme měli nařízenou dovolenou první týden v červenci, ale letos se zaměstnavatel rozhodl, že jí budem mít až v srpnu v délce 3 týdnů kvuli rekostrukci kancelaří. Má zaměstnavatel právo nám nařídit dovolenou nebo nás musí nechat doma na...

Dostal jsem nabídku pracovat pro zahraniční firmu (Německo) a dříve, než se rozhodnu, bych potřeboval mít jasno, jakým způsobem bude probíhat sociální a zdravotní pojištění a platba daně z příjmu. Jedná se o pracovní pozici se spoustou zahraničních služebních cest, většinu "kancelářské" činnosti...