Má zaměstnavatel právo nařídit nám pracovat na směně za dva zaměstnance? Tedy vykonávat sám práci, která je určena pro dva zaměstnance? Popřípadě jestli je povinnen nám tuto vykonanou práci proplatit nebo poskytnout náhradní volno?

ODPOVĚĎ

Váš dotaz je poměrně složitý. Jde o to, zda náplně práce...

Zajímá mě, jak je to s proplacením nevyčerpané dovolené. Jde o 40 dní dovolené - 20 dní z loňského roku a 20 z letošního. Můj pracovní poměr skončil k 31.7.2019. Bude mi proplacena celá loňská dovolená a částečná letošní?. Přípdně krátí se nějak...

Zajímá mě, jak se počítají přesčasové hodiny? Za minulý měsíc mám odpracováno 8,5 přesčasových hodin. Zaměstnavatel mi uznal jen část s tím, že přesčasová práce se započítává až od celé odpracované přesčasové hodiny.

ODPOVĚĎ

Dovolíme si shrnout nejdříve pár bodů k přesčasové práci. Prací...

Přítel se vrací po několika letech do ČR, nyní má trvalé bydliště hlášené na městském úřadu na Moravě, ale vrací se do Čech do Prahy, bude se potřebovat registrovat ze začátku i z důvod hrazení zdravotního pojištění, ale práci chce hledat v Praze. Je možné se registrovat na Moravě a poté převést na...

Musí být zaměstnanci s uzavřenou pracovní smlouvou zařazeni podle katalogu prací ve správné platové třídě a platovém stupni dle 564/2006 Sb.? Jedná se o zaměstnavatele, který je příspěvkovou organizací kraje. Jaký je postup v případě, že zaměstnavatel nepostupuje...

Obracím se na Vás s žádostí o pomoc. Pracovala jsem 4 roky na krajském úřadu, na oddělení spisové služby a po 4 letech jsem přešla na jinou pozici u stejného zaměstnavatele a to jako asistentka na odboru školství, kde jsem přesně jeden rok. Vedoucí odboru se nyní svévolně rozhodl, že na mě není...

Pracuji ve státní správě a v současné době si zvyšuji vzdělání studiem na vysoké škole, jedná se o kombinované studium. Nemám však se zaměstnavatelem uzavřenu smlouvu, mohu požádat o studijní volno na přípravu a vykonání státní zkoušky.

ODPOVĚĎ

Pouze zaměstnavatel sám musí posoudit, zda dané...

Pracovní smlouvu mám sepsanou na pozici obchodní zástupce. Nicméně již 5 let na základě rozhodnutí zaměstnavatele jsem na pozici Area sales manager. Bohužel nedošlo k úpravě ve smlouvě. Může mne nyní, bez mého souhlasu, zaměstnavatel přeřadit zpět na původní pozici dle...