Jak postupovat při výpovědi od zaměstnavatele? Pracuji skoro 25 let v jedné firmě v polygrafickém průmyslu, poslední rok jako mistr. V důsledku nedostatku lidi ve výrobě a všemožných dalších vlivů, jsem to již psychicky ani fyzicky nevydržel a odešel jsem ze zaměstnání o 2 h dříve. Oznámil jsem to...

Má zaměstnavatel právo nařídit nám pracovat na směně za dva zaměstnance? Tedy vykonávat sám práci, která je určena pro dva zaměstnance? Popřípadě jestli je povinnen nám tuto vykonanou práci proplatit nebo poskytnout náhradní volno?

ODPOVĚĎ

Váš dotaz je poměrně složitý. Jde o to, zda náplně práce...

Utrpěla jsem pracovní úraz a jeho následkem mě manžel musí vozit autem na ošetření nebo rehabilitace. Jaký doklad musím doložit pro náhradu nákladů spojených s léčením? Kdy mohu žádat náhradu za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti?

ODPOVĚĎ

pokud jde o cestovní náklady spojené s...

Zajímá mě, jak se počítají přesčasové hodiny? Za minulý měsíc mám odpracováno 8,5 přesčasových hodin. Zaměstnavatel mi uznal jen část s tím, že přesčasová práce se započítává až od celé odpracované přesčasové hodiny.

ODPOVĚĎ

Dovolíme si shrnout nejdříve pár bodů k přesčasové práci. Prací...

Obracím se na vás s otázkou, zda může mzdová účetní uznat PROPUSTKU na DENTÁLNÍ HYGIENU v pracovní době ?A pokud ano, o co se v ZP opíráte?

ODPOVĚĎ

V posledním období se v této oblasti v právní úpravě ( myšleno zákoník práce a nařízení vlády, kterým se stanoví okruh a rozsah jiných důležitých...

Musí být zaměstnanci s uzavřenou pracovní smlouvou zařazeni podle katalogu prací ve správné platové třídě a platovém stupni dle 564/2006 Sb.? Jedná se o zaměstnavatele, který je příspěvkovou organizací kraje. Jaký je postup v případě, že zaměstnavatel nepostupuje...

Pracuji na DPP a už mam odpracováno 300 hodin. Ráda bych věděla, jestli mi automaticky konči smlouva u zaměstnavatele, která platí od 1.3.2019 do 31.12.2019. Je tedy mou povinností dát písemnou výpověď z tohoto úvazku nebo stačí písemně oznámit zaměstnavateli, že už mam odpracováno 300 hodin? Nemá...

Pracuji ve státní správě a v současné době si zvyšuji vzdělání studiem na vysoké škole, jedná se o kombinované studium. Nemám však se zaměstnavatelem uzavřenu smlouvu, mohu požádat o studijní volno na přípravu a vykonání státní zkoušky.

ODPOVĚĎ

Pouze zaměstnavatel sám musí posoudit, zda dané...