Pracuji za hodinovou mzdu na HPP, každý měsíc odpracuji jiný počet hodin – někdy 125, jindy 160 nebo 90. Jaký bude pro mne týdenní fond pracovní doby pro výpočet odstupného?

Odpověď:

Fond pracovní doby není právní pojem. Obecně se jím rozumí počet hodin, které má zaměstnanec v souladu se svou...

Je možné vykonávat veřejně prospěšné práce jen, když jsem veden na úřadě práce?

Odpověď:

Co se rozumí veřejně prospěšnými pracemi, je vymezeno v § 112 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti takto:

„(1) Veřejně prospěšnými pracemi se rozumí časově omezené pracovní příležitosti spočívající...

Jsem v evidenci uchazečů o zaměstnání na úřadu práce. Mohu si přivydělávat, a to i při rekvalifikaci?

Odpověď:

Podmínky tzv. přivýdělku v době vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání upravuje § 25 odst. 3 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti v platném znění (dále jen zákon o...

Co mám dělat, když mi zaměstnavatel zasílá mzdu o několik měsíců později?

Odpověď:

Právo na dlužnou mzdu může zaměstnanec uplatnit u soudu, a to ve tříleté promlčecí lhůtě. Kromě dlužné mzdy může v tomto případě požadovat také úrok z prodlení, který ročně činí podle nařízení vlády č. 142/1994...

Kolik 12hodinových směn za sebou mohu podle zákoníku práce odpracovat?

Odpověď:

Pracovní dobu rozvrhuje podle § 81 zákoníku práce zaměstnavatel. Pokud by ale v pracovní smlouvě bylo sjednáno konkrétní rozvržení pracovní doby, mohl by zaměstnavatel rozvrhnout pracovní dobu jinak pouze...

Jsme zaměstnaci na hlavní pracovní poměr a zaměstnavatel jedná s outsourcingovou společností o převedení části pobočky. Jaké máme jako zaměstanci práva? Pokud by si outsourcingová společnost zaměstnance ponechala, máme nárok na odstupné dle zákoníku práce? Jaká rizika by pro nás plynula v případě...

Vyplácí se existenční minimum i zpětně?

Odpověď:

Podle § 38 zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, v platném znění právo na příspěvek na živobytí (příspěvek na živobytí představuje u většiny žadatelů rozdíl mezi existenčním minimem a dosahovaným příjmem žadatele) vzniká dnem...

Výpovědní lhůta mi končí v neděli. Kdy mi zaměstnavatel má vydat zápočtový list?

Odpověď:

Podle § 313 odst. 1 zákoníku práce je zaměstnavatel při skončení pracovního poměru, dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti povinen vydat zaměstnanci potvrzení o zaměstnání, tzv. zápočtový...