Zaměstnavatel mi pravidelně vyplácí mzdu až na konci měsíce, v pracovní smlouvě není uveden termín výplaty. Je nějaká možnost změny výplatního termínu?

Odpověď:

Zaměstnavatel, který vyplácí mzdu poslední den kalendářního měsíce následujícího po měsíci, za který mzda náleží, nepostupuje v rozporu...

Zajímalo by mě, z jakých důvodů může dojít k ukončení pracovní neschopnosti.

Odpověď:

Důvody ukončení pracovní neschopnosti jsou uvedeny v § 59 zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění v platném znění takto:

§ 59

Ukončování dočasné pracovní neschopnosti

Zaměstnavatel mi už dva měsíce (září a říjen) nezaplatil celou mzdu. Vždy poskytne pouze zálohu s tím, že zbytek doplatí, až na tom bude ekonomicky lépe. Zatím však k tomu nedošlo a já se obávám, že firma zkrachuje. Jak se mám zachovat?

Odpověď:

Podle čl. 28 Listiny základních práv a svobod č...

V současné době jsem na nemocenské a těhotná. Pracovní poměr mám na dobu určitou, končí mi za dva týdny. Zajímalo by mě, zda jsem v nějaké ochranné lhůtě, nebo se musím hlásit na Úřadu práce?

Odpověď:

Skončení pracovního poměru sjednaného na dobu určitou v době trvání pracovní neschopnosti...

Pracujeme v nepřetržitém pracovním režimu s týdenní pracovní dobou nerovnoměrně rozvrženou v délce 37,5 hodin. Výměra dovolené činí 5 týdnů. V loňském roce byl vypracován celoroční plán služeb, do kterého se rozepsal roční plán dovolených. V letošním roce nám zaměstnavatel určil tři délky...

Jelikož máme špatné zkušenosti se zaměstnanci, kteří mají exekuce (dochází ke krácení tržeb nebo jejich odvodů řetězením), a proto bychom rádi do osobního dotazníku před nástupem zařadili otázku, zda mají exekuci a v jaké výši. Je to možné?

Odpověď:

Zákon o zaměstnanosti ve svém § 12 odst. 2...

Ukončil jsem pracovní poměr na dobu určitou a zbylo mi 10,5 dne dovolené. Zajímá mě, zda mám právo na proplacení této nevyčerpané dovolené.

Odpověď:

V případě skončení pracovního poměru (není nijak rozhodující, zda se jedná o pracovní poměr sjednaný na dobu určitou nebo neurčitou) má zaměstnanec...

Pracovala jsem na dohodu o provedení práce 10 měsíců. Zajímalo by mě, zda mám po zaměstnavateli požadovat za tuto dobu zápočtový list. Příjem jsem měla nižší než 10 tisíc korun měsíčně.

Odpověď:

Zaměstnavatel je od 1. 1. 2012 povinen vystavit a vydat zaměstnanci potvrzení o zaměstnání (tzv...