Začala jsem marodit ještě před skončením smlouvy na dobu určitou, ta skončí 30.6.2014, ptám se tedy, pokud budu marodit i po tomto termínu, zda budu mít nárok na náhradu mzdy a kdo mně ji bude vyplácet.

Odpověď:

Pracovní poměr sjednaný na dobu určitou skončí ve sjednané době i v případě, že je...

Může pracovat někdo bez pracovní smlouvy s tím, že je placen z peněz, které někdo podniku daroval? Bylo mi řečeno, že ty peníze už jsou jednou zdaněné, takže pracovat může.

Odpověď:

Podle § 5 písm. e) zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění se nelegální prací (tj. prací na černo)

Mám dotaz, nepřipravuje se změna v určování dovolené? Bylo by dobré, kdyby si zaměstnanec mohl určit alespoň půlku dovolené a ne jako doteď, že s celou dovolenou disponuje zaměstnavatel.

Odpověď:

V současné době v případě, že zaměstnavatel neurčil zaměstnanci čerpání dovolené ani do 30. 6...

Je možné se přihlásit na Úřad práce mimo trvalé bydliště v přechodném bydlišti?

Odpověď:

Přihlásit se na Úřadu práce je možné jako zájemce o zaměstnání nebo jako uchazeč o zaměstnání. S vedením v evidenci zájemců o zaměstnání však nejsou spojena stejná práva jako s vedením v evidenci uchazečů o...

Od října 2012 jsem evidována na ÚP a v současnosti už nepobírám dávky v nezaměstnanosi. Nyní pracuji na dohodu o provedení práce, ze které mám měsíční příjem do 3000,-Kč. Ráda bych pracovala na brigádu ještě u jiného zaměstnavatele, ale nevím, jaká forma je v tomto případě lepší, zda dohoda o...

V loňském roce jsem vykonávala pro město veřejně prospěšné práce, a to v rozsahu 7,5 měsíce. Letos bych měla zájem pracovat znovu, protože práci sehnat nemůžu. Mám možnost opakovaně tuto práci získat, pokud o mě město projevilo zájem? Lze opakovaně tyto práce vykonávat a v jakém...

Po 5 dnech pracovní neschopnosti mi zaměstnavatel znemožnil přístup do zaměstnání (zablokoval vstupní kartu i přístup do pc). Během nemocenské mě zaměstnavatel neustále kontaktuje na soukromý mobil a e-mail s řešením pracovních záležitostí. Je to tak, že na nic z toho nemá...

Bratr byl vyřazen z evidence úřadu práce z důvodu nedostavení se v určený den. Dostavil se s omluvou následující den a také napsal dopis s tím, že nesouhlasí s vyřazením z úřadu práce, že se v té době staral o rodiče (oba 89 let), se kterými žije ve společné domácnosti. Nebylo mu odpovězeno. Nyní...