Na pracovišti máme stanovenou pružnou pracovní dobu. Dle nové podnikové směrnice si musíme nadělávat návštěvu lékaře, pokud k lékaři jdeme ve volitelné pracovní době. Je tento postup zaměstnavatele správný? Uvedenou směrnici zaměstnavatel předem neprojednal s odborovou organizací, ačkoliv se v...

Jako živý dárce ledviny budu v neschopnosti cca 6 týdnů, mohu se zeptat ,zda nemocenská po tuto dobu bude 60% platu nebo plná výše průměrného platu v ČR?

Odpověď:

Zákoník práce ve svém § 203 odst. 2 písm. e) upravuje právo na pracovní volno s náhradou mzdy při jiném úkonu v obecním zájmu...

Zaměstnavatel vyžaduje výstupní prohlídku, na kterou si musím přinést výpis ze zdravotní dokumentace od svého lékaře. V srpnu budu potřebovat opět výpis ke vstupní prohlídce. Je možné si udělat a použít kopii výpisu?

Odpověď:

Podle § 42 odst. 1 písm. b) zákona č. 373/2011 Sb., o specifických...

Jsem v pracovní neschopnosti. Dozvěděla jsem se, že u mého zaměstnavatele bude předložen nový organizační řád s tím, že bude zrušeno jedno místo v mé kanceláři. Napřímo mi bylo sděleno, že to bude právě moje místo, byť zbylá dvě místa jsou ve stejné tabulce, třídě a jsou naprosto totožná. Já mám...

Je při podání žádosti o přiznání existenčního minima žadatel povinen podrobit se tzv. místnímu šetření, tedy jestli je povinen vpustit do svého obydlí úředníka Úřadu práce?

Odpověď:

Oprávnění orgánů pomoci v hmotné nouzi je upraveno v § 63 odst. 1 a 2 zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné...

Pracuji na 12ti hodinové směny - krátký a dlouhý týden. Podle čeho se plánuj, kolik za měsíc musím odpracovat směn? Mám problém se zaměstnavatelem. V měsíci březnu byl fond hodin 157,5 a já jsem odpracovala na základě dlouhého a krátkého týdnu 176 hodin. Správně mám nadpracováno 18,5 a ty mi...

Jsem delší dobu v pracovní neschopnosti. Stále jsem a ještě budu v neschopnosti. Zvažuje se i přechod do částeného invalidního důchodu. Jsem po operaci páteře. Z loňska mi zbyla dovolená 20 dnů. Účetní mi sdělila, že buď si dovolenou vyberu do konce roku (což nemohu), nebo mi propadá. Proplacení...

Mám smlouvu na dobu určitou a zbývá mi 19 dní dovolené. Nikdo mi zatím nedokáže říci, jestli mi smlouva bude prodloužena, tak nevím co dělat. Bylo mi řečeno, že se dovolená neproplácí i mám ve smlouvě napsáno "za nevyčerpané dny dovolené se neposkytuje náhrada mzdy", tak nevím, zda bych si jí...