Sociální dialog

Zvýšení mezd bez kolektivní smlouvy

Poradna
Sdílet článek:

Zvýšení mezd bez kolektivní smlouvy

Firma vyhlásila veřejně navýšení mzdy o 2 procenta. Navýšení ovšem neobdrželi všichni zaměstnanci. Důvod nebyl oznámen. Je možno takto postupovat, pokud nebyla uzavřena kolektivní smlouva? Jak postupovat v dialogu, jaká jsou v tomto ohledu práva zaměstnanců?

Odpověď:

V případě, že u zaměstnavatele působí odborová organizace, je obvyklé, že se mzdová práva a další práva zaměstnanců v pracovněprávních vztazích sjednávají v kolektivní smlouvě.

Návrh kolektivní smlouvy může předložit jak odborová organizace, tak i zaměstnavatel. Pravidla kolektivního vyjednávání upravuje zákon č. 2/1991 Sb., o kolektivním vyjednávání v platném znění. Uvedený zákon upravuje povinnost kolektivně vyjednávat, ale nikoliv povinnost uzavřít kolektivní smlouvu. Krajním nátlakovým prostředkem pro uzavření kolektivní smlouvy na straně odborů je stávka a na straně zaměstnavatele výluka.

Platná právní úprava ale umožňuje, aby zaměstnavatel, a to bez ohledu na to, zda byla či nebyla uzavřena kolektivní smlouva, vydal podle § 305 zákoníku práce vnitřní předpis, kterým stanoví mzdová a ostatní práva zaměstnanců v pracovněprávních vztazích. K uvedenému zaměstnavatel přistupuje především v případech, kdy mzdové otázky buď nejsou v kolektivní smlouvě sjednány vůbec, nebo pouze v omezeném rozsahu (např. jenom tarifní mzdy a mzdové příplatky), anebo v případě, že se kolektivní smlouvu z různých důvodů nedaří uzavřít.

Zaměstnavatel také může v souladu s § 113 odst. 4 zákoníku práce stanovit jednotlivým zaměstnancům jednostranně mzdu mzdovým výměrem.
Podle § 307 zákoníku práce platí:

„(1) Zakládá-li výměr (§ 113 odst. 4 a § 136) právo zaměstnance na plnění v pracovním poměru v menším rozsahu, než vyplývá ze smlouvy nebo než stanoví vnitřní předpis, je v dotčené části neplatný.

(2) Obsahuje-li smlouva nebo vnitřní předpis úpravu mzdových nebo platových práv a ostatních práv v pracovněprávních vztazích, podle kterých má zaměstnanci příslušet více stejných práv, přísluší mu jen jedno takové právo, a sice to, které zaměstnanec určí."

Proti vydání vnitřního předpisu, kterým zaměstnavatel jednostranně stanoví mzdová či jiná práva zaměstnanců v pracovněprávních vztazích obrana neexistuje. Uvedené vyplývá z toho, že takto lze stanovit pouze vyšší nebo další práva, než jaká zaměstnancům náležejí podle platné právní úpravy.

K otázce, zda je možné, aby zaměstnavatel vyhlásil, že zvyšuje mzdy o 2% a přitom některým zaměstnancům mzda zvýšena nebyla, uvádím, že to možné je, a to v případě, že jde o průměrné zvýšení mezd o 2%. V takovém případě je zcela v pořádku, že některým zaměstnancům je mzda zvýšena a jiným ne, ale v průměru zvýšení činí právě 2%. I v kolektivní smlouvě lze sjednat průměrný mzdový nárůst.

poradna@socialnidialog.cz

Zpět na seznam zodpovězených dotazů

Kategorie

Další články

Poradna

Nevíte si rady s nějakým
pracovně-právním
problémem?