ODPOVĚĎ:

Pokud rozumíme Vašemu dotazu správně, do práce fyzicky nenastoupíte, neboť budete v dočasné pracovní neschopnosti. Současně máte v novém zaměstnání sjednanou zkušební dobu. Přestože se ve vašem dotazu zmiňujete o výpovědi, předpokládáme, že se ve skutečnosti jedná o zrušení pracovního poměru ve zkušební době. Na úvod proto upozorňujeme, že dle zákoníku práce může být pracovní poměr rozvázán dohodou, okamžitým zrušením, výpovědí a zrušením ve zkušební době.

Pro jednotlivé způsoby rozvázání pracovního poměru platí odlišné předpoklady a rovněž následky. Mezi druhy rozvázání pracovního poměru proto musí být důkladně rozlišováno (např. v případě výpovědi dané zaměstnavatelem zaměstnanci ve zkušební době musí zaměstnavatel specifikovat zákonný výpovědní důvod, což není nutné uvádět u zrušení ve zkušební době, a stejně tak následkem výpovědi dochází ke skončení pracovního poměru uplynutím výpovědní doby, kdežto v případě zrušení ve zkušební době končí pracovní poměr obvykle v den doručení zrušení (není-li uveden den pozdější).

Odpověď na otázku, kterou pokládáte, nabízí zákoník práce v ust. § 66 (zák. č. 262/2006 Sb.,), když uvádí, že zaměstnavatel i zaměstnanec mohou zrušit pracovní poměr ve zkušební době z jakéhokoliv důvodu nebo bez uvedení důvodu. Zaměstnavatel však nesmí ve zkušební době zrušit pracovní poměr v době prvních 14 kalendářních dnů trvání dočasné pracovní neschopnosti (karantény) zaměstnance.

Pokud s Vámi tedy zaměstnavatel chce rozvázat pracovní poměr v průběhu zkušební doby, a pokud jste současně v dočasné pracovní neschopnosti, může tak učinit až po té, co uplyne prvních 14 dní trvání dočasné pracovní neschopnosti. V jiném případě máte možnost žalovat neplatné rozvázání pracovního poměru. Pakliže u Vás v podniku působí odborová organizace, doporučujeme Vám se na ni přímo obrátit s prosbou o právní pomoc.

Zpět na seznam zodpovězených dotazů