Sociální dialog

Zrušení dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr

Poradna
Sdílet článek:

Zrušení dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr

Odjíždíme s manželem na rok do zahraničí, a proto potřebujeme ukončit dohodu o pracovní činnosti, což se týká mě, a dohodu o provedení práce, která se týká manžela. Jak máme postupovat?

Odpověď:

Zákoník práce upravuje tyto dohody v ustanovení §§ 74 – 77. Výslovně upravuje způsoby ukončení pouze u dohody o pracovní činnosti (DPČ), u níž je nejčastější způsob ukončení dohodou nebo uplynutím doby, na kterou je dohoda uzavřena. Ukončení dohody o provedení práce (DPP) zákoník práce zcela pomíjí. Jak si v tomto případě poradit?

U dohody o provedení práce není způsob ukončení dohody nikterak vymezen. Je třeba si tedy pomoci právní analogií a logikou. Zpravidla bývá DPP vymezena z hlediska pracovní povinnosti zaměstnance provedením nějakého úkolu či více úkolů na sebe navazujících. Podpůrně je rozsah pracovních úkolů vymezen zákonem stanovením maximálního počtu hodin konané práce v kalendářním roce. To však zcela, někdy vůbec, neřeší zrušení této dohody o provedení práce. Tento problém dokonce nemusí řešit ani doba, na kterou je DPP uzavírána a která je jednou z náležitostí stanovenou zákoníkem práce. Konkrétně půjde o situaci, že zaměstnanec bude chtít tuto dohodu ukončit v měsíci březnu, ale ta bude platná až do konce kalendářního roku. Výpověď dát nelze, jednostranně ji zrušit jako DPČ také nelze.

Řešení v podstatě má dva způsoby, které je však nutno přijmout a definovat již při samotném uzavírání takové dohody.

  • Prvním bude co možná nepřesnější vymezení pracovního úkolu zadaného v rámci dohody. Platnost takové dohody pak skončí splněním úkolu – práce a vyloučí se i tak případné nároky plynoucí z nesplnění sjednané, zadané práce.
  • Druhým způsobem, asi nejméně komplikovaným, bude sjednání způsobu zrušení dohody o provedení práce již v písemném vyhotovení dohody, a to jak dohodu o zrušení dohody o provedení práce, tak i současně též jednostranné vypovězení dohody – jakousi obdobou výpovědi s určením délky výpovědní doby a počátku běhu výpovědi a způsobu jejího doručení.

V každém případě je nutno tyto způsoby skončení dohody o provedení práce uzavřít písemně, nejen proto, že dohoda musí mít písemnou formu, ale především proto, že nevzniknou pochybnosti o platnosti způsobu zrušení dohody o provedení práce, čímž se nahradí nedostatek právní úpravy v zákoníku práce a předejde se – mnohdy i zbytečným – soudním sporům.

Mgr. Jindřich Pojkar
RPC PZ Ústí nad Labem

poradna@socialnidialog.cz

Zpět na seznam zodpovězených dotazů

Kategorie

Další články

Poradna

Nevíte si rady s nějakým
pracovně-právním
problémem?