ODPOVĚĎ:

Jedná se o změny v souvislosti se směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1152 ze dne 20. června 2019 o transparentních a předvídatelných pracovních podmínkách v Evropské unii. Lhůta k transpozici Směrnice do právních řádů členských států končí 1. 8. 2022. Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce sice splňuje podmínku ohledně maximální přístupné délky, nicméně bude nutné ho doplnit o nový požadavek Směrnice, dle kterého by délka zkušební doby měla odpovídat povaze práce. Současně Směrnice umožňuje sjednat delší zkušební dobu (tj. překročit zákonem stanovený limit 6 měsíců), avšak jen pokud to bude vyžadovat povaha zaměstnání nebo to bude v zájmu pracovníka, přičemž zavedení prodloužení zkušební doby Směrnice ponechává na volném uvážení členského státu. Základní lhůty tedy zůstávají beze změn, je třeba počkat na legislativní úpravu zákoníku práce.