ODPOVĚĎ:

Vzhledem k tomu, že nedisponujeme dostatečným rozsahem vstupních informací, můžeme poskytnout pouze obecnou odpověď:

Jak vyplývá z komentovaného textu, leží dispozice s pracovní dobrou zcela v rukou zaměstnavatele (není-li dohodnut jiný postup, např. možnost rozvrhování pracovní doby zaměstnancem dle aktuální potřeby), a ten tak může upravovat pracovní dobu a rozvrh směn podle své potřeby.

Zaměstnavatel musí seznámit zaměstnance s písemným rozvrhem pracovní doby (týdenní) do směn, a to nejpozději dva týdny před začátkem rozvrženého období, není-li dohodnuto jinak. Stejně tak musí seznámit zaměstnance s případnými změnami daného rozvrhu, a to taktéž s předstihem dvou týdnů.

Změnit rozvrh pracovní doby tak, aby se zaměstnavatel vyhnul rozvržení pracovní doby na svátek, je tedy možné. Musí však být respektováno výše uvedené pravidlo předstihu alespoň dvou týdnů, není-li dohodnuto jinak.

Pokud by zaměstnavatel měnil rozvrh pracovní doby v kratších intervalech, a pokud by mu k tomu nesvědčila dohoda se zaměstnancem, pak by se vystavoval riziku udělení peněžité sankce o inspekce práce, a to až do výše 2 000 000 Kč.

Navíc dodáváme, že účelové změny pracovní doby jsou sice možné, ovšem zaměstnavatel si musí být současně vědom několika dalších omezení, jako typicky dodržení nepřetržitého odpočinku v týdnu, popř. nepřetržitého odpočinku mezi směnami, apod.. Primárně však platí, že zaměstnavatel disponuje s rozvrhem pracovní doby a rozvrh směn tak může měnit.

Zpět na seznam zodpovězených dotazů