Sociální dialog

Závodní lékař

Poradna
Sdílet článek:

Závodní lékař

Je zaměstnanec povinnen navštěvovat závodního lékaře nebo může požadované vyšetření doložit zaměstnavateli na vlastní náklady od jiného lékaře?

Odpověď:

Svobodná volba lékaře, resp. poskytovatele lékařských služeb, je právem pojištěnce podle § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, v platném znění. Uvedené se tedy týká lékařských služeb poskytovaných a hrazených v rámci zdravotního pojištění.

Podle § 56 písm. a) zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách je zaměstnanec je povinen podrobit se pracovnělékařským službám u poskytovatele pracovnělékařských služeb, se kterým zaměstnavatel uzavřel písemnou smlouvu, popřípadě pracovnělékařským prohlídkám a posuzování zdravotní způsobilosti u poskytovatele pracovnělékařských služeb podle § 54 odst. 2 písm. b); rovněž je povinen podrobit se zdravotním službám indikovaným poskytovatelem pracovnělékařských služeb pro hodnocení zdravotního stavu; poskytovatele dalších zdravotních služeb určí zaměstnanci poskytovatel pracovnělékařských služeb; další zdravotní služby jsou součástí pracovnělékařských služeb. Pracovnělékařské služby hradí vždy zaměstnavatel (§ 58 zákona č. 373/2011 Sb.).

V praxi je možné, aby jeden a ten samý poskytovatel lékařských služeb (lékař) ve vztahu k fyzické osobě byl jednak jejím ošetřujícím lékařem, kterého si tato osoba svobodně vybrala, a současně, neboť jeho zaměstnavatel uzavřel se stejným poskytovatelem pracovnělékařských služeb (lékařem) smlouvu o zajišťování pracovnělékařských služeb, také lékařem tzv. závodním, tj. tím, u něhož se je zaměstnanec povinen podrobovat shora uvedeným pracovnělékařským prohlídkám.

Zaměstnavatel nemůže nijak ovlivňovat volbu ošetřujícího lékaře svého zaměstnance. Zaměstnanec jako jednotlivec naopak nemá možnost ovlivnit, se kterým poskytovatelem pracovnělékařských služeb (lékařem) uzavře zaměstnavatel shora uvedenou smlouvu a u něhož se pak bude zaměstnanec povinen podrobovat pracovnělékařským prohlídkám.

Ze shora uvedeného je zřejmé, že si fyzická osoba může vybrat svého ošetřujícího lékaře (lékaře, který bude fyzickou osobu léčit v případě jejího onemocnění, posuzovat její způsobilost k výkonu práce ve vazbě na nemocenské pojištění, případně se podrobovat preventivním prohlídkám v rámci zdravotního pojištění). Takové právo ale nemá, pokud se jedná o pracovnělékařské prohlídky. Při pracovnělékařských prohlídkách nejde o léčení fyzické osoby, ale pouze o posuzování, zda splňuje jako zaměstnanec nebo uchazeč o zaměstnání zdravotní způsobilost pro výkon konkrétní práce u zaměstnavatele.

Případná dohoda mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem spočívající v tom, že by si zaměstnanec sám hradil pracovnělékařské prohlídky za trvání zaměstnání a současně by si mohl sám vybrat lékaře, který je bude zajišťovat, by byla v rozporu s platnou právní úpravou.

poradna@socialnidialog.cz

Zpět na seznam zodpovězených dotazů

Kategorie

Další články

Poradna

Nevíte si rady s nějakým
pracovně-právním
problémem?