ODPOVĚĎ

Algoritmus z 10. 7. 2020 byl aktualizován v souvislosti s doporučením Světové zdravotnické organizace (WHO), a také proto, že dostupná data a vlastní poznatky z ČR týkající se délky přežívání viru v nosohltanu pacientů ukázaly, že virus je životaschopný po dobu 8-10 dnů na sliznicích u většiny pacientů. Proto zejména pacienti s opakovaně prokazovanou PCR pozitivitou jsou sice laboratorně pozitivní, ale jedná se o záchyt mrtvého viru a pacient není infekční pro své okolí a nemusí být izolován po celou dobu, kdy je pozitivní. V souladu s WHO tak Klinická skupina přistoupila k možnosti tzv. časové strategie, kdy je v rozhodování o infekčnosti pacienta klíčový časový faktor.

Nově je u pacientů s déletrvající pozitivitou PCR testu provedena kultivace viru a v případě negativního výsledku a absence klinických příznaků onemocnění bude pacient pro další postup považován za neinfekčního. Pacient PCR pozitivní a bez klinických známek onemocnění (bezpříznakový pacient) má nařízenou 14denní izolaci od prvního pozitivního PCR testu a nově lze tuto izolaci ukončit bez provedení PCR testu. Pacient PCR pozitivní a bez klinicky závažného průběhu, nicméně s příznaky onemocnMgr. Jana Habernalová, DiS z Ministerstva zdravotnictvíění covid-19, má nařízenou 14denní izolaci od prvního pozitivního PCR testu. Nově lze tuto izolaci ukončit po uplynutí min. 14 dnů, z toho musí být minimálně 4 dny bez klinických příznaků onemocnění covid-19. Za těchto podmínek se karanténa ukončuje bez PCR testu. Algoritmus testování metodou PCR u nemocných s covid-19 (PCR pozitivních) můžete nalézt také zde.

Zároveň je možné, aby si zaměstnavatel nastavil řízení rizik na svém pracovišti po svém, a tedy, že bude nárokovat daný požadavek (např. v tomto případě nařízení k podrobení se RT-PCR testu na přítomnost SARS CoV-2) k ochraně zdraví zaměstnanců při práci v rámci vlastního vyhodnocení a řízení rizik. Současně při tomto postupu musí dané otestování zaměstnance uhradit sám zaměstnavatel, jelikož daný požadavek stanovil v rámci vlastního řízení rizik na pracovišti.

K další části Vašeho dotazu, a to, zda jste na „nemocenské“ (tedy máte dočasnou pracovní neschopnost), či jde o překážku ze strany zaměstnavatele, Vám sděluji, že je-li zaměstnanec připraven konat pro zaměstnavatele práci v místě výkonu práce, ale zaměstnavatel mu ji nebude přidělovat, aniž by zaměstnanec sám měl překážku v práci (například zaměstnanci není nařízena karanténa, ani není v dočasné pracovní neschopnosti, ale zaměstnavatel má jen určité obavy), jde o překážku v práci na straně zaměstnavatele a zaměstnanci přísluší náhrada mzdy nebo platu ve výši průměrného výdělku (§ 208 zákoníku práce). Pro více informací k Vašemu dotazu Vám přikládám odkaz na tiskovou zprávu Ministerstva práce a sociálních věcí, kde je popsáno, v jakém případě se jedná o překážku na straně zaměstnavatele.

Autor: Mgr. Jana Habernalová, DiS z Ministerstva zdravotnictví

Zdroj: www.bozpinfo.cz