ODPOVĚĎ:

k úplné odpovědi nemám dost informací. Předpokládám tedy z Vašeho dotazu, že jste splnila podmínku pro čerpání peněžité pomoci v mateřství.

Obecně platí, že těhotné ženy mohou ještě nastoupit na mateřskou i v ochranné lhůtě po ukončení zaměstnání, která činí 180 dní. Během této doby má žena nárok na mateřskou. Mateřská se pobírá 28 týdnů (při narození dvou a více dětí 37 týdnů.

V případě, že je zaměstnankyně prokazatelně těhotná v době zaměstnání, které je skončeno, protože byla např. smlouva uzavřena na dobu určitou, potom nemusí být žena zaměstnaná a vznikne ji nárok na mateřskou. Na mateřskou je však potřeba nastoupit v uvedené lhůtě 180 kalendářních dní. Žádost o peněžitou pomoc v mateřství doručujete svému poslednímu zaměstnavateli, který tuto žádost s doplněnými údaji předá OSSZ, která bude mateřskou následně vyplácet.

Výše mateřské závisí na dosaženém příjmu. Jakmile se přestane pobírat mateřská, tak máte nárok nárok na rodičovský příspěvek.

Ve Vašem případě není úplně srozumitelně popsáno ukončení pracovního poměru. Dle popisu lze usuzovat, že zaměstnavatel s Vámi skončil pracovní poměr ve zkušební době. Připomínám, že zrušení pracovního poměru ve zkušební době je zakázáno v době prvních 14 kalendářních dnů trvání dočasné pracovní neschopnosti (karantény) zaměstnance.

Cituji zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce

§ 66 Zrušení pracovního poměru ve zkušební době

1. Zaměstnavatel i zaměstnanec mohou zrušit pracovní poměr ve zkušební době z jakéhokoliv důvodu nebo bez uvedení důvodu. Zaměstnavatel nesmí ve zkušební době zrušit pracovní poměr v době prvních 14 kalendářních dnů a v období od 1. ledna 2012 do 31. prosince 2013 v době prvních 21 kalendářních dnů trvání dočasné pracovní neschopnosti (karantény) zaměstnance.“

Zpět na seznam zodpovězených dotazů