Sociální dialog

Okamžité zrušení pracovního poměru

Poradna
Sdílet článek:

Okamžité zrušení pracovního poměru

Za jakých podmínek je možné podat okamžitou výpověď bez výpovědní lhůty?

Odpověď:

Okamžitě zrušit pracovní poměr můžete vy i zaměstnavatel, a to vždy písemně a musí být přesně určen důvod.

Zaměstnavatel může pracovní poměr okamžitě zrušit jen tehdy, pokud zaměstnanec:

  • byl odsouzen pro úmyslný trestný čin k nepodmíněnému trestu odnětí svobody na dobu delší než 1 rok, nebo trestný čin spáchaný při plnění pracovních úkolů k nepodmíněnému trestu odnětí svobody na dobu nejméně 6 měsíců (např. zaměstnanec spáchal úmyslně závažný trestný čin – kupř. vražda, nebo spáchá úmyslný trestný čin v souvislosti s plněním pracovního úkolu – př. zaměstnanec agentury převážející hotovost tuto zásilku uloupí), 
  • zvlášť hrubě porušil svoje pracovní povinnosti (častým příkladem v této situaci bývá opilost řidičů z povolání nebo neposkytnutí první pomoci lékařem).

Zaměstnanec může okamžitě zrušit pracovní poměr jen tehdy, jestliže:

  • mu zaměstnavatel nevyplatil mzdu nebo plat do 15 dnů po uplynutí termínu splatnosti. (Pozor! Nezaměňte den splatnosti a den výplaty. Splatnost je do konce měsíce následujícího po odpracovaném měsíci.)
  • podle posudku závodního lékaře nemůžete dále konat práci bez vážného ohrožení svého zdraví a zaměstnavatel vás nepřeřadil do 15 dnů na jinou vhodnou práci.
Zrušení pracovního poměru ve zkušební době
  • Zaměstnanec i zaměstnavatel může dát návrh na skončení ve zkušební době i bez uvedení důvodu.

poradna@socialnidialog.cz

Zpět na seznam zodpovězených dotazů

Kategorie

Další články

Poradna

Nevíte si rady s nějakým
pracovně-právním
problémem?