Sociální dialog

Výzva zaměstnavatele k dostavení se na pracoviště v době pracovní neschopnosti

Poradna
Sdílet článek:

Výzva zaměstnavatele k dostavení se na pracoviště v době pracovní neschopnosti

Jsem v pracovní neschopnosti a zaměstnavatel mne vyzval, abych se dostavil na pracoviště. Má na to právo?

Odpověď:

Dočasná pracovní neschopnost je podle § 191 zákoníku práce důležitou osobní překážkou v práci, po dobu které je zaměstnavatel povinen omluvit nepřítomnost zaměstnance v práci.

S ohledem na shora uvedené v době trvání dočasné pracovní neschopnosti zaměstnance bez ohledu na to, zda se jedná o dobu, kdy zaměstnavatel zaměstnanci platí náhradu mzdy nebo o dobu od 15. dne trvání pracovní neschopnosti, kdy již zaměstnanci náleží nemocenská, nemá zaměstnavatel právo jakkoliv úkolovat zaměstnance a tedy ani požadovat, aby se zaměstnanec dostavil na pracoviště. Uvedené platí bez ohledu na to, zda dočasně práceneschopnému zaměstnanci byly či nebyly lékařem povoleny vycházky.

Neuposlechnutí výzvy zaměstnavatele k dostavení se do zaměstnání v době trvání dočasné pracovní neschopnosti nelze posoudit jako porušení povinností vyplývající z právních předpisů vztahujících se k zaměstnancem vykonávané práci a tudíž nelze zaměstnance za takové neuposlechnutí výzvy zaměstnavatele sankcionovat.

Navíc je třeba uvést, že uposlechnutím výzvy zaměstnavatele by se zaměstnanec mohl dokonce dopustit porušení léčebného režimu.

Na základě uvedené výzvy zaměstnavatele doporučujeme ověřit u ošetřujícího lékaře, zda dočasná pracovní neschopnost trvá, tj. zda dočasná pracovní neschopnost zaměstnance nebyla lékařem ukončena.

poradna@socialnidialog.cz

Zpět na seznam zodpovězených dotazů

Kategorie

Další články

Poradna

Nevíte si rady s nějakým
pracovně-právním
problémem?