ODPOVĚĎ:

Vážený tazateli,

ukončit pracovní poměr můžete několika způsoby, a to zrušením pracovního poměru ve zkušební době, okamžitým zrušením pracovního poměru, výpovědí všechny tři způsoby jsou jednostranné, tj. nezávislé na vůli zaměstnavatele) a případně dohodou (dvoustranné ujednání).

Předpokládáme, že již nejste ve zkušební době. Pokud ano, pak je pro Vás, přestože jste v dočasné pracovní neschopnosti, nejjednodušší zrušit pracovní poměr zrušením ve zkušební době. Následkem prostého projevu vůle „… ruším s Vámi pracovní poměr…“, a to bez udání důvodu, skončí pracovní poměr k následujícímu dni.

Pokud je náš předpoklad správný a zkušební doba Vám již neplyne, pak se jako ideální způsob rozvázání pracovního poměru, byť v dočasné pracovní neschopnosti, jeví dohoda se zaměstnavatelem. V dohodě si můžete určit konkrétní den, ke kterému má pracovní poměr skončí, tj. např. „pracovní poměr končí ke dni uschopnění zaměstnance z dočasné pracovní neschopnosti“ (pracovní poměr by tedy skončil tak, že se již nemusíte do práce vracet).

Pokud není možné pracovní poměr rozvávat ani zrušením ve zkušební době, ani dohodou, zbývá Vám opravdu jediná možnost, a to dát výpověď. Zaměstnanec může, na rozdíl od zaměstnavatele, nemusí ve výpovědi uvádět žádný důvod, který ho ke skončení pracovního poměru vedl.

Výpovědní doba, pokud nemáte sjednáno se zaměstnavatelem jinak, činí dva měsíce a začíná plynout první den měsíce následujícího po měsíci, v němž byla zaměstnavateli výpověď doručena. Pracovní poměr skončí posledním dnem posledního měsíce zkušební doby.

Dočasnou pracovní neschopnost vnímá zákoník práce jako tzv. ochrannou dobu, ve které není se zaměstnancem možné pracovní poměr výpovědí ze strany zaměstnavatele rozvázat. Ochranná doba (dočasná pracovní neschopnost) se však uplatní právě a jen v souvislosti s výpovědí danou zaměstnavatelem. Pokud pracovní dává výpověď zaměstnanec, pak se žádná ochranná doba nepoužívá a pracovní poměr skončí prostým uplynutím výpovědní doby.

Ve Vámi popsané situaci můžete tedy dát zaměstnavateli výpověď, i když jste v dočasné pracovní neschopnosti. Dočasná pracovní neschopnost Vám ve skončení pracovního poměru výpovědí nebrání. Pracovní poměr skončí, i přes pracovní neschopnost, uplynutím dvouměsíční výpovědní doby. Doporučujeme Vám se však se zaměstnavatelem na rozvázání pracovního poměru domluvit.

Zpět na seznam zodpovězených dotazů