ODPOVĚĎ:

Při vypočítávání náhrady mzdy se za standardní situace zjišťuje Váš průměrný hodinový výdělek za kalendářní čtvrtletí předcházející tomu, ve kterém jste byla uznána dočasně práce neschopnou nebo Vám byla nařízena karanténa. Poté se sečtou vaše veškeré příjmy, jak základní mzda nebo plat, tak i další složky, jako např. odměny a vydělí se počtem pracovních hodin v příslušném čtvrtletí. Pokud nelze průměrný výdělek stanovit, protože jste neodpracovala v příslušném čtvrtletí ani 21 dnů, použije se místo průměrného výdělku pravděpodobný výdělek, kterého byste zřejmě dosáhla, což je u Vás těch 11.000 Kč. Pravděpodobný výdělek se zjistí z hrubé mzdy, které zaměstnanec dosáhl od počátku rozhodného období, popřípadě z hrubé mzdy, které by zřejmě dosáhl. K uplatnění pravděpodobného výdělku může dojít nejen z důvodu data nástupu do pracovního poměru, ale i z jiných důvodů, např. déletrvající nemoci, neplaceného či studijního volna atd.

Pro podrobnější způsob výpočtu si Vás dovoluji odkázat na článek https://www.podnikatel.cz/clanky/nahrada-mzdy-pro-rok-2018-marodit-bude-vyhodnejsi/