Sociální dialog

Vydání potvrzení o zaměstnání

Poradna
Sdílet článek:

Vydání potvrzení o zaměstnání

Výpovědní lhůta mi končí v neděli. Kdy mi zaměstnavatel má vydat zápočtový list?

Odpověď:

Podle § 313 odst. 1 zákoníku práce je zaměstnavatel při skončení pracovního poměru, dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti povinen vydat zaměstnanci potvrzení o zaměstnání, tzv. zápočtový list. V zákoně tedy není výslovně stanoven přesný okamžik, kdy má zaměstnavatel tuto povinnost splnit. Ze zákonného znění je však zřejmé, že by ji měl splnit nejpozději v den skončení pracovního poměru.

Pokud pracovněprávní vztah končí v den, který není u zaměstnavatele dnem pracovním, je obvyklé, že zaměstnavatel zaměstnanci vydá potvrzení o zaměstnání v poslední pracovní den předcházející dni skončení pracovněprávního vztahu. Jakmile totiž pracovněprávní vztah skončí, zaměstnavatel již nemůže požadovat, aby si např. zaměstnanec osobně vyzvedl potvrzení o zaměstnání, tj. např. v den následující po skončení pracovního poměru. Pokud by tedy zaměstnavatel nepředal zaměstnanci potvrzení o zaměstnání nejpozději v den skončení pracovněprávního vztahu, jednalo by se o porušení povinnosti na straně zaměstnavatele. Zaměstnavatel by také odpovídal za případnou škodu, která by pozdním vydáním potvrzení o zaměstnání vznikla.

poradna@socialnidialog.cz

Zpět na seznam zodpovězených dotazů

Kategorie

Další články

Poradna

Nevíte si rady s nějakým
pracovně-právním
problémem?