Sociální dialog

Vrácení pracovních pomůcek v době pracovní neschopnosti

Poradna
Sdílet článek:

Vrácení pracovních pomůcek v době pracovní neschopnosti

Jsem v pracovní neschopnosti a mám stanovené vycházky. Na základě předávacích protokolů mám mobilní telefon, notebook a automobil (určený i k soukromým účelům). Může se zaměstnavatel dožadovat vrácení těchto pracovních pomůcek v době mojí dočasné pracovní neschopnosti? Jakým způsobem?

Odpověď:

Dočasná pracovní neschopnost je podle § 191 zákoníku práce důležitou osobní překážkou v práci, po dobu které je zaměstnavatel povinen omluvit nepřítomnost zaměstnance v práci.

S ohledem na shora uvedené v době trvání dočasné pracovní neschopnosti zaměstnance bez ohledu na to, zda se jedná o dobu, kdy zaměstnavatel zaměstnanci platí náhradu mzdy, nebo o dobu od 22. dne trvání pracovní neschopnosti, kdy již zaměstnanci náleží nemocenská, nemá zaměstnavatel právo jakkoliv úkolovat zaměstnance a tedy ani požadovat, aby se zaměstnanec dostavil na pracoviště. Uvedené platí bez ohledu na to, zda dočasně práceneschopnému zaměstnanci byly či nebyly lékařem povoleny vycházky.

Pokud pracovní poměr trvá, není důvod pro vracení pracovních pomůcek svěřených na základě písemného potvrzení nebo na základě dohody o odpovědnosti za ztrátu svěřených věcí ani automobilu svěřeného k plnění pracovních úkolů i osobní potřebě.

Pokud zaměstnavatel přes shora uvedené pracovní pomůcky v době pracovní neschopnosti zaměstnance, jemuž byly svěřeny, z jakýchkoliv důvodů potřebuje, může se se zaměstnancem pouze dohodnout na jejich předání. Zajištění podmínek pro takové dohodnuté předání je ovšem na zaměstnavateli. Rozhodně ale nemůže zaměstnanci v této souvislosti ukládat žádné povinnosti, pouze se s ním může dohodnout.

Pokud se jedná o pracovní pomůcky, které si zaměstnanec s ohledem na dohodu se zaměstnavatelem odváží (automobil) nebo odnáší (mobilní telefon) z pracoviště, může zaměstnavatel dohodnout s práceneschopným zaměstnancem, že jeho bezprostředně nadřízený nebo jiný pověřený zaměstnanec navštíví práce neschopného zaměstnance v místě, v němž se v době pracovní neschopnosti zdržuje, a převezme od něj proti vystavení příslušného potvrzení o převzetí takto svěřené věci.

Pokud se jedná o pracovní pomůcky, které má zaměstnanec uloženy na pracovišti, je na zaměstnavateli, aby požádal práce neschopného zaměstnance k umožnění přístupu do prostor, kde jsou uloženy (např. uzamykatelná skřínka na odkládání věcí zaměstnance).

Zaměstnanec může zaměstnavateli, resp. pověřenému zaměstnanci předat klíč k takové skřínce s tím, že z ní může být pracovní pomůcka vyzvednuta. Zejména v situaci, kdy jsou vztahy na pracovišti vyhrocené, je vhodné, aby takové předání a převzetí bylo stvrzeno písemně a aby o otevření skřínky, byť na základě souhlasu zaměstnance, byl sepsán protokol a otevření skřínky byl přítomen alespoň jeden svědek.

poradna@socialnidialog.cz

Zpět na seznam zodpovězených dotazů

Kategorie

Další články

Poradna

Nevíte si rady s nějakým
pracovně-právním
problémem?