Sociální dialog

Určování čerpání dovolené zaměstnancem

Poradna
Sdílet článek:

Určování čerpání dovolené zaměstnancem

Mám dotaz, nepřipravuje se změna v určování dovolené? Bylo by dobré, kdyby si zaměstnanec mohl určit alespoň půlku dovolené a ne jako doteď, že s celou dovolenou disponuje zaměstnavatel.

Odpověď:

V současné době v případě, že zaměstnavatel neurčil zaměstnanci čerpání dovolené ani do 30. 6. kalendářního roku následujícího po roce, kdy zaměstnanci na takovou dovolenou vzniklo právo, si může určit čerpání dovolené také zaměstnanec. Uvedené vyplývá z § 218 odst. 3 zákoníku práce. Tj. po uvedeném datu bude platit, že dovolená bude čerpána na základě toho, zda ji stihne dříve určit zaměstnavatel nebo zaměstnanec. Pokud se totiž nedohodnou, oba musí splnit podmínku, že čerpání dovolené musí být druhé straně písemně oznámeno nejméně 14 dnů předem.

Shora uvedená právní úprava zajišťuje, aby zaměstnavatel nemohl postupovat tak, že zaměstnanci prostě čerpání dovolené neurčí. Možnost daná v tomto případě zaměstnanci totiž nepřímo nutí zaměstnavatele, aby plnil zákonnou povinnost.

Tazatele musím zklamat, neboť o změně právní úpravy spočívající v tom, že by si o určení části dovolené za jiných než shora uvedených podmínek rozhodoval sám zaměstnanec, se neuvažovalo a neuvažuje a tudíž se ani taková změna zákoníku práce nepřipravuje. Uvedené souvisí s tím, že pokud by si každý zaměstnanec sám mohl určovat, kdy bude čerpat dovolenou, zaměstnavatel by měl velké problémy s řádným zajišťováním svého provozu a tím i plněním pracovních smluv, v nichž se zavazuje přidělovat zaměstnancům práci.

Ani podle právních úprav předcházejících současnému zákoníku práce zaměstnanci neměli právo sami rozhodovat o čerpání své dovolené nebo její části.

poradna@socialnidialog.cz

Zpět na seznam zodpovězených dotazů

Kategorie

Další články

Poradna

Nevíte si rady s nějakým
pracovně-právním
problémem?