ODPOVĚĎ: 

dovoluji si citovat již z publikovaného článku na našem webu

https://www.socialnidialog.cz/poradna/1409-ukoneni-a-nove-zaazeni-do-evidence-uchaze-o-zamstnani-a-podpora-v-nezamstnanosti

„Fyzická osoba s trvalým pobytem na území ČR, která není zaměstnaná, není OSVČ ani za ni není plátcem zdravotního pojištění stát, a tento stav trvá celý kalendářní měsíc , je povinna si sama hradit pojistné na zdravotní pojištění (§ 5 písm. c) zákona č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění) . Předpisy ji označují jako osobu bez zdanitelných příjmů (§ 3b zákona č. 592/1992 Sb. o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění v platném znění) . Pokud uvedená situace trvá pouze po část měsíce, např. 14 dní, a zbytek kalendářního měsíce je za fyzickou osobu plátcem pojistného stát, např. z titulu vedení evidence uchazečů o zaměstnání, povinnost platit zdravotní pojištění za takový kalendářní měsíc nevznikne.” 

V první řadě jste měla do osmi dnů po vyřazení z evidence uchazečů zajít na zdravotní pojišťovnu a nahlásit se tam jako osoba bez zdanitelných příjmů.