ODPOVĚĎ:

Rozhodnutí o tom, zda-li se budete registrovat na příslušné krajské pobočce Úřadu práce jako uchazeč o zaměstnání, popř. ne, je zcela na Vás. Jde o dobrovolné rozhodnutí. K registraci nemáte žádnou povinnosti.

Jak plyne z Vašeho dotazu (předpokládáme, že den nástupu do zaměstnání v nové pracovní smlouvě máte sjednaný k 17. říjnu 2016), budete v období od 1. října do 16. října formálně nezaměstnaná. Uvedená časová proluka pro Vás má několik významů, předně:

– po vypršení 8 kalendářních dní od skončení původního zaměstnání již nejste nemocensky pojištěná, resp. Vám už dále neběží doba pojištění, ani ochranná doba, a tudíž jakýkoliv úraz, či nemoc, by Vám již nezaložili nárok na nemocenskou.

– neběží Vám ani náhradní doba pro případ důchodového pojištění

– nemáte nárok na podporu v nezaměstnanosti (necháváte marně propadnout)

– stát za Vás neplatí pojistné na zdravotní pojištění (nejste státním pojištěncem, na rozdíl od uchazeče o zaměstnání)

Vřele Vám doporučujeme se na příslušnou krajskou pobočku Úřadu práce dostavit, a to právě z výše uvedených důvodů. Je třeba si uvědomit, že v případě nezaměstnanosti neregistrované, máte navíc povinnost komunikovat s Vaší zdravotní pojišťovnou (nahlásit změnu skutečností) a případně se podílet i na úhradě pojistného na všeobecné zdravotní pojištění.

Vzhledem k složitosti otázky (nejen na její kvalitní a úplné zodpovězení, ale taktéž možnosti Vám odpověď důsledně vysvětlit) Vám doporučujeme obrátit se na odborovou organizaci, jež ve Vašem podniku působí, která Vám následně poskytne bezplatnou právní pomoc a úplné vysvětlení situace, popř. sjednání nápravy.

Zpět na seznam zodpovězených dotazů