Práce na projektu schválením podpory nekončí

Svaz průmyslu a dopravy ČR sestavil podrobný scénář všech aktivit, které souvisejí nejen s jednotlivými kroky, které musí žadatel o podporu z projektu „Vzdělávejte se pro stabilitu“ naplnit, ale i řadou doporučení, která by měl zaměstnavatel splnit i po přidělení dotací.

Manuál je k dispozici na adrese:

http://www.spcr.cz/pracovnepravni-a-socialni-legislativa/vzdelavejte-se-pro-stabilitu