MPSV zveřejnilo manuál o projektu „Vzdělávejte se pro stabilitu!“

Ministerstvo práce a sociálních věcí zveřejnilo manuál pro zájemce o vstup do projektu „Vzdělávejte se pro stabilitu!“, který je určen k udržení zaměstnanosti a posílení odborných znalostí zaměstnanců. Zaměstnavatelé ze všech krajů kromě Prahy mohou začít podávat žádosti na kontaktní pracoviště úřadů práce od pondělí 17. září.

Cílem projektu je podpořit udržení pracovních míst u těch zaměstnavatelů, kteří se v souvislosti s negativním vývojem ekonomiky v ČR nacházejí v přechodně obtížné hospodářské situaci a dočasně nejsou schopni svým zaměstnancům přidělovat práci ve sjednaném rozsahu.

Manuál je k dispozici na Portále MPSV na adrese:

https://portal.mpsv.cz/sz/politikazamest/esf/projekty/projekt_vzdelavejte_se_pro_stabilitu~

V něm všichni zájemci o podporu z projektu naleznou přesný popis jednotlivých kroků, které musejí podniknout jak před podáním žádosti, tak po jejím případném schválení. Web MPSV nabízí i kontakty na krajské koordinátory, na něž se firmy mohou obracet s dotazy ohledně projektu. Ministerstvo ale na svém webu upozorňuje, že se ovšem nejedná o pracovníky, kteří by se podíleli na procesu hodnocení žádostí zaměstnavatelů o podporu z projektu „Vzdělávejte se pro stabilitu!“.

Samotný projekt potrvá do 31. srpna 2015, vzdělávací aktivity musí být ukončeny do 30. června 2015. Projekt realizuje MPSV prostřednictvím Úřadu práce ČR a je financován je z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Zatím je na projekt vyčleněno 400 milionů korun. Po vyhodnocení výsledků se předpokládá uvolnění dalších až 400 milionů korun.