Sociální dialog

Srážky ze mzdy starobního důchodce po 1.1.2013

Poradna
Sdílet článek:

Srážky ze mzdy starobního důchodce po 1.1.2013

Pobírám starobní důchod. Mám příležitost pracovat na kratší úvazek na pracovní smlouvu. Můj hrubý příjem byl dohodnut na 3.000,-Kč. Zajímalo by mne, jaké budu mít srážky z tohoto hrubého výdělku po úpravách daní, které platí od 1. 1. 2013.

Odpověď:

Bude-li starobní důchodce zaměstnán v pracovním poměru na kratší pracovní úvazek se sjednanou měsíční mzdou ve výši 3.000 Kč, bude z této mzdy odvádět pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti, pojistné na všeobecné zdravotní pojištění a daň z příjmu.
  • Pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti odváděné ze mzdy zaměstnance, který nemá uzavřené důchodové spoření (tzv. druhý pilíř), činí 6,5% z vyměřovacího základu.
  • Pojistné na všeobecné zdravotní pojištění odváděné ze mzdy zaměstnance činí 4,5% z vyměřovacího základu.
  • Daň z příjmů činí 15% ze superhrubé mzdy, což je hrubá mzda zvýšená o pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a o pojistné na všeobecné zdravotní pojištění odváděné zaměstnavatelem.

Zaměstnavatel je povinen odvést 25% z vyměřovacího základu zaměstnance na pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a 9% na pojistné na všeobecné zdravotní pojištění.

Při vyměřovacím základu 3.000 Kč činí pojistné odváděné ze mzdy zaměstnance

  • na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 195 Kč,
  • na všeobecné zdravotní pojištění 135 Kč.

Při vyměřovacím základu 3.000 Kč činí pojistné odváděné zaměstnavatelem

  • na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 750 Kč,
  • na všeobecné zdravotní pojištění 270 Kč.

Superhrubá mzda zaměstnance činí 4.020 Kč (3.000 + 750 + 270).

Daň z příjmu činí 603 Kč (15% z 4.020 Kč).

Zaměstnanec, který je k 1.1.2013 poživatelem starobního důchodu, nemůže uplatnit slevu na dani z příjmu za osobu poplatníka, proto se z jeho mzdy odvede daň ve vypočtené výši.

Zaměstnanci tak bude za kalendářní měsíc, v němž jeho hrubá mzda činila 3.000 Kč, vyplacena čistá mzda ve výši 2.067 Kč.

poradna@socialnidialog.cz

Zpět na seznam zodpovězených dotazů

Kategorie

Další články

Poradna

Nevíte si rady s nějakým
pracovně-právním
problémem?