Sociální dialog

Skončení pracovního poměru pro nadbytečnost v době pracovní neschopnosti

Poradna
Sdílet článek:

Skončení pracovního poměru pro nadbytečnost v době pracovní neschopnosti

Jsem v pracovní neschopnosti. Dozvěděla jsem se, že u mého zaměstnavatele bude předložen nový organizační řád s tím, že bude zrušeno jedno místo v mé kanceláři. Napřímo mi bylo sděleno, že to bude právě moje místo, byť zbylá dvě místa jsou ve stejné tabulce, třídě a jsou naprosto totožná. Já mám smlouvu na dobu neurčitou a mé kolegyně jsou stále ve zkušební době. Jde mi o to, zda se moje místo může zrušit v době konání mé pracovní neschopnosti. Podotýkám, že se nebude rušit z důvodu přesunu zaměstnavatele, ale pouze v rámci organizačních změn. Jde o to, že to je prý jediný způsob, jak mne z úřadu propustit. Můžete mi prosím poradit, co mám dělat a zda mohou můj pracovní poměr takto ukončit? Bylo mi také nabídnuto ukončení pracovního poměru dohodou s 5měsíčním odstupným.

Odpověď:

Pokud má zaměstnavatel tři shodná pracovní místa a rozhodne se jedno z nich zrušit, je zcela na rozhodnutí zaměstnavatele, se kterým z těchto tří zaměstnanců se rozhodne rozvázat pracovní poměr pro nadbytečnost. Není přitom rozhodující ani to, že dva z těchto tří zaměstnanců jsou ještě ve zkušební době. Nic mu tedy nebrání, aby jako nadbytečného zaměstnance vybral zaměstnance, který je v pracovním poměru na dobu neurčitou a pracuje u zaměstnavatele delší dobu. Jiná věc je, že takové řešení je pro zaměstnavatele dražší, neboť takovému zaměstnanci bude muset vyplatit odstupné, což by nemusel, pokud by vybral některého ze zaměstnanců, kteří jsou dosud ve zkušební době.

O shora popsané organizační změně a současně výběru nadbytečného zaměstnance může zaměstnavatel rozhodnout prakticky kdykoliv.

Pokud je zaměstnanec, který byl vybrán jako nadbytečný, v pracovní neschopnosti, může mu zaměstnavatel navrhnout ukončení pracovního poměru dohodou z organizačních důvodů s tím, že mu v takové situaci bude muset zaplatit odstupné, které zaměstnanci v takové situaci náleží podle zákoníku práce, případně zvýšené podle kolektivní smlouvy nebo podle vnitřního předpisu zaměstnavatele.

Je samozřejmě na zaměstnanci, zda na návrh zaměstnavatele přistoupí. Na základě dohody lze pracovní poměr ukončit i v průběhu pracovní neschopnosti zaměstnance.

Pokud zaměstnanec s návrhem zaměstnavatele na ukončení pracovního poměru dohodou z organizačních důvodů nebude souhlasit, pak zaměstnavateli nezbývá než vyčkat až skončí pracovní neschopnost zaměstnance a teprve poté mu bude moci platně doručit výpověď z pracovního poměru podle § 52 písm. c) zákoníku práce pro nadbytečnost.
 

Kategorie

Další články

Poradna

Nevíte si rady s nějakým
pracovně-právním
problémem?