ODPOVĚĎ:

Pracovní poměr sjednaný na dobu určitou, tj. např. do 31. 12. 2016, končí dovršením uvedeného dne, a to bez ohledu na případné trvání dočasné pracovní neschopnosti, popř. těhotenství. K danému datu zaměstnavatel nemusí zaměstnanci dávat žádnou výpověď – pracovní poměr skončí sám, automaticky, k uvedenému dni.

Ke skončení pracovního poměru před vypršením sjednané doby trvání může dojít na základě řady jiných skutečností, např. rozvázáním pracovního poměru zrušením ve zkušební době a v určitých případech i prostřednictvím výpovědi dané zaměstnavatelem (vzhledem k běhu ochranné doby – těhotenství však skončení pracovního poměru silně limituje ust. § 53 zákoníku práce – zákazy výpovědi v době trvání těhotenství, vyjma výjimek uvedených v ust. § 54 zákoníku práce).

V každém případě platí, že by výpověď, popř. zrušení ve zkušební době, bylo třeba zaměstnankyni doručit. Nedošlo-li k doručení, nemůže dojít ke skončení pracovního poměru.

V uvedeném případě doporučujeme obrátit se na odborovou organizace, jíž jste členkou, která Vám následně poskytne bezplatné právní poradenství a případně i zastoupení, a bude moci na základě bližších znalostí dané situace poskytnout kvalitní posouzení a vysvětlení situace.

Zpět na seznam zodpovězených dotazů