Sociální dialog

Rychlé skončení pracovního poměru

Poradna
Sdílet článek:

Rychlé skončení pracovního poměru

Chci se zeptat, zda je nějaká možnost jak ukončit pracovní poměr, když zaměstnavatel nechce souhlasit s dohodou. A já potřebuji co nejrychleji odejít, protože mám jiné místo a nemohu čekat dva měsíce.

Odpověď:

Pokud tazatel potřebuje ukončit pracovní poměr v krátké době nebo ihned, pak je to možné jen na základě dohody se zaměstnavatelem (viz § 49 zákoníku práce). K uzavření dohody o skončení pracovního poměru však zaměstnavatel není povinen.

Rychleji než na základě výpovědi lze pracovní poměr jednostranně ukončit pouze v případě, že by tazateli ještě běžela řádně sjednaná zkušební doba (viz § 66 zákoníku práce), případně pokud by zaměstnavatel nevyplatil tazatelce mzdu, náhradu mzdy nebo jakoukoliv jejich část ani do 15 dnů po uplynutí kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž na mzdu, náhradu mzdy nebo jakoukoliv jejich část vzniklo tazatelce právo (viz § 56 odst. 1 písm. b) zákoníku práce).

Upozorňujeme, že pokud by tazatel chtěl řešit situaci tím, že přestane docházet do zaměstnání, vystavuje se tomu, že nový zaměstnavatel ho může odmítnout zaměstnat bez toho, že by mu předložil potvrzení o skončeném zaměstnání. Stávající zaměstnavatel by pravděpodobně považoval dobu, kdy by nedocházel do zaměstnání za neomluvenou nepřítomnost v zaměstnání a vyvodil z toho zákonné důsledky, tj. požadoval by úhradu pojistného na zdravotní pojištění, zkrátil by tazateli právo na dovolenou a v neposlední řadě by mohl na tazateli požadovat i náhradu škody, kterou mu mohl tazatel způsobit tím, že nedodržel to, k čemu se zavázala v pracovní smlouvě.

poradna@socialnidialog.cz

Zpět na seznam zodpovězených dotazů

Kategorie

Další články

Poradna

Nevíte si rady s nějakým
pracovně-právním
problémem?