ODPOVĚĎ:

Bez znalosti vaší dohody s úřadem práce nemůžeme Váš dotaz posoudit. Tento dotaz budete musetsměřovat přímo na Úřad práce

Cituji z https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/msk/rekvalifikace/rekvalifikace_up:

„Úřad práce Vám může zabezpečit rekvalifikaci v případě, že:

  • jste uchazečem nebo zájemcem o zaměstnání evidovaným na úřadu práce
  • splňujete vstupní kvalifikační předpoklady pro daný rekvalifikační kurz. Kromě určitého stupně vzdělání to dále mohou být (podle druhu kurzu) předpoklady zdravotní způsobilosti, psychické způsobilosti, někdy i dosažení určité věkové hranice, trestní bez úhonnost apod.
  • máte dobrou pracovní morálku a aktivně spolupracujete s úřadem práce při zprostředkování zaměstnání.
  • rekvalifikace je nezbytná, tzn., že máte kvalifikaci, pro kterou nejsou volná místa, a dosavadní zprostředkování zaměstnání nebylo úspěšné. V každém případě se Vám úřad práce snaží nejdříve nalézt pracovní uplatnění bez rekvalifikace. Nezbytnost rekvalifikace se proto může někdy prokázat až po určité době, kdy spolupracujete se zprostředkovatelem při hledání vhodného zaměstnání;
  • rekvalifikace je účelná, to je v případech,kdy:
  • se rozhodnete pro kvalifikaci, pro kterou je dostatek volných míst nebo je opodstatněná prognóza vzniku míst nebo 
  • Vám dá zaměstnavatel příslib zaměstnání podmíněný příslušnou rekvalifikací nebo se zavážete, že po rekvalifikaci zahájíte samostatnou výdělečnou činnost, jejíž výkon je touto rekvalifikací podmíněn.“

Domnívám se, že faktická absence příslibu před zahájením rekvalifikace je důvodem pro nové posouzení.K vašemu druhému dotazu: Je třeba se dohodnout se zprostředkovatelkou. Pobyt v zahraničí mimo návštěvní termín asi nebude problém.

Zákon o zaměstnanosti v § 5 písm. c) uvádí taxativní výčetnejčastěji se vyskytujících vážných osobních (rodinných) důvodů, které se mohou u uchazeče o zaměstnání vyskytnout a mohou být skutečně vážnou překážkou nejen pro přijetí do vhodného zaměstnání, ale například i pro nedostavení se na úřad práce.Rekreační pobyt, pobyt u rodinného příslušníka v cizině, případně rekreační pobyt uchazeče o zaměstnání v lázních apod. mezi ně nepatří a nelze je považovat ani za tzv. jiné vážné důvody pro účely zákona o zaměstnanosti podle ustanovení § 5 písm. c) bodu 7 tohoto zákona. Rekreační pobyt s dětmi, návštěva dcery v zahraničí či rekreační cesta do lázní místo stanoveného dostavení se na úřad práce by tedy byly porušením povinnosti poskytovat úřadu práce součinnost. Ale z Vašeho dotazu vyplývá, že budete mimo nikoliv v termínu návštěvy.