Sociální dialog

Pružná pracovní doba a překážky v práci

Poradna
Sdílet článek:

Pružná pracovní doba a překážky v práci

Na pracovišti máme stanovenou pružnou pracovní dobu. Dle nové podnikové směrnice si musíme nadělávat návštěvu lékaře, pokud k lékaři jdeme ve volitelné pracovní době. Je tento postup zaměstnavatele správný? Uvedenou směrnici zaměstnavatel předem neprojednal s odborovou organizací, ačkoliv se v kolektivní smlouvě k tomuto projednávání zavázal. Jakým způsobem se můžeme bránit, pokud zaměstnavatel povinnost projednání nesplní?

Odpověď:

Vzhledem k tomu, že u pružného rozvržení pracovní doby není zaměstnanci přesně stanoven začátek a konec směn v jednotlivých dnech, měl by k činnostem, které jinak představují překážky v práci na straně zaměstnance, využívat především volitelné úseky pracovní doby, kdy zpravidla nemá povinnost pracovat.

I.
Pružné rozvržení pracovní doby je upraveno v § 85 zákoníku práce a specifika pružné pracovní doby a překážek v práci jsou obsažena v ustanovení § 97 zákoníku práce.

Vzhledem k tomu, že u pružného rozvržení pracovní doby není zaměstnanci přesně stanoven začátek a konec směn v jednotlivých dnech, měl by k činnostem, které jinak představují překážky v práci na straně zaměstnance, využívat především volitelné úseky pracovní doby, kdy zpravidla nemá povinnost pracovat.

Z hlediska zápočtu do odpracované doby je třeba překážky v práci na straně zaměstnance rozlišovat podle vymezené doby stanovené zákoníkem práce.

Překážky, kdy je poskytováno volno na dobu nezbytně nutnou:
Překážky v práci, pro které je zaměstnanci poskytováno pracovní volno na dobu nezbytně nutnou, se posuzují pro účely pracovní doby jako výkon práce, pouze v rozsahu, ve kterém zasáhly do základní pracovní doby. Typickými překážkami v práci jsou v těchto případech lékařská vyšetření nebo ošetření, a to i v případech, pokud se jedná o celodenní záležitost.

Příklad:
volitelná pracovní doba 6:00–9:00
základní pracovní doba 9:00–14:00
lékařské vyšetření 8:00–11:00

za výkon práce se považuje pouze doba od 9:00–11:00

Překážky vymezené přesnou délkou nezbytně nutné doby:
Pracovní volno se poskytuje například při svatbě, úmrtí nebo na činnost zástupců zaměstnanců. Tyto překážky v práci se považují za odpracované v rozsahu celé doby, tedy i volitelné.

Překážky na straně zaměstnavatele:
Překážky v práci na straně zaměstnavatele se při pružném rozvržení pracovní doby posuzují jako odpracovaná doba v celém rozsahu, ve kterém zasáhly do směny zaměstnance.

II.
Pokud zaměstnavatel nerespektuje povinnost projednávání v případech, kde to stanoví zákoník práce nebo kolektivní smlouva, a ani po upozornění ze strany odborové organizace nesjedná nápravu, je možné podat podnět Inspektorátu práce pro spáchání přestupku podle§ 10 zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce. Podle tohoto ustanovení může být zaměstnavateli uložena pokuta až do výše 200 000 korun.

JUDr. Růžena Matajsová
RPC PZ České Budějovice

Zpět na seznam zodpovězených dotazů

Kategorie

Další články

Poradna

Nevíte si rady s nějakým
pracovně-právním
problémem?