Sociální dialog

Právo zaměstnavatele určit zaměstnanci čerpání dovolené

Poradna
Sdílet článek:

Právo zaměstnavatele určit zaměstnanci čerpání dovolené

Zaměstnavatel nám nařizuje každý týden 1-2 dny dovolené. Oznámí nám to den předem. Má na to právo?

Odpověď:

Zaměstnavatel má právo určit zaměstnanci čerpání dovolené podle § 217 odst. 1 poslední věta zákoníku práce písemně 14 dnů předem, pokud se se zaměstnancem nedohodne na kratší době. Pokud tedy zaměstnavatel určuje jednotlivým zaměstnancům bez dohody s nimi čerpání dovolené ze dne na den, nepochybně porušuje zákoník práce.

Zaměstnavatel je podle § 217 odst. 2 zákoníku práce oprávněn určit zaměstnanci čerpání dovolené i v případě, že mu na ni ještě nevzniklo právo, pokud je důvodný předpoklad, že toto právo vznikne do konce kalendářního roku, popřípadě do skončení pracovního poměru.

Výjimkou z této zásady je hromadné čerpání dovolené, které přichází v úvahu podle § 220 zákoníku práce. Hromadné čerpání dovolené je však podmíněno dohodou s odborovou organizací nebo se souhlasem rady zaměstnanců, a to výlučně z provozních důvodů na straně zaměstnavatele.

poradna@socialnidialog.cz

Zpět na seznam zodpovězených dotazů

Kategorie

Další články

Poradna

Nevíte si rady s nějakým
pracovně-právním
problémem?