Sociální dialog

Pracovní úraz – posouzení

Poradna
Sdílet článek:

Pracovní úraz – posouzení

Mám nárok na pracovní uraz na šachtě při vyklízení sekcí z nízkého porubu, když mi při vyklízení sekcí při pokleku prasklo v koleni?

Odpověď:

Co se rozumí pracovním úrazem, je vymezeno v § 380 zákoníku práce takto:

㤠380

(1) Pracovním úrazem pro účely tohoto zákona je poškození zdraví nebo smrt zaměstnance, došlo-li k nim nezávisle na jeho vůli krátkodobým, náhlým a násilným působením zevních vlivů při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním.
(2) Jako pracovní úraz se posuzuje též úraz, který zaměstnanec utrpěl pro plnění pracovních úkolů.
(3) Pracovním úrazem není úraz, který se zaměstnanci přihodil na cestě do zaměstnání a zpět."

Zaměstnavatel s ohledem na shora uvedené posuzuje, zda poškození zdraví zaměstnance je nebo není pracovním úrazem. V případě, že zaměstnanec s posouzením zaměstnavatele nesouhlasí, může se obrátit se žalobou o náhradu škody z titulu pracovního úrazu na soud. Soud v takovém řízení posoudí, zda poškození zdraví je či není pracovním úrazem.

Z dotazu je zřejmé, že k poškození zdraví došlo při plnění pracovních úkolů. Není ale zcela zřejmé, zda k poškození zdraví označené tazatelem jako „prasknutí v koleně" má skutečně úrazový původ, tj. zda jeho příčinou bylo působení zevních vlivů nebo zda jde o poškození zdraví, které je spojeno s vnitřním onemocněním zaměstnance, které se pouze časově projevilo v době výkonu práce.

V případě, že nejde o projev onemocnění zaměstnance, pak by i popsané poškození zdraví mohlo být pracovním úrazem.

poradna@socialnidialog.cz

Zpět na seznam zodpovězených dotazů

Kategorie

Další články

Poradna

Nevíte si rady s nějakým
pracovně-právním
problémem?