Sociální dialog

Pracovní doba – 12hodinové směny

Poradna
Sdílet článek:

Pracovní doba – 12hodinové směny

Kolik 12hodinových směn za sebou mohu podle zákoníku práce odpracovat?

Odpověď:

Pracovní dobu rozvrhuje podle § 81 zákoníku práce zaměstnavatel. Pokud by ale v pracovní smlouvě bylo sjednáno konkrétní rozvržení pracovní doby, mohl by zaměstnavatel rozvrhnout pracovní dobu jinak pouze v případě, že by se se zaměstnancem dohodl na změně pracovní smlouvy.

V praxi není obvyklé, aby bylo v pracovní smlouvě sjednáno konkrétní rozvržení pracovní doby. V pracovních smlouvách jsou však často obsaženy informace o obsahu pracovního poměru, jejichž poskytnutí v písemné podobě ukládá zaměstnavateli § 37 zákoníku práce.

Pokud se jedná o informaci o rozvržení pracovní doby, pak je třeba uvést, že zaměstnavatel je podle § 84 zákoníku práce povinen vypracovat písemný rozvrh týdenní pracovní doby a seznámit s ním nebo s jeho změnou zaměstnance nejpozději 2 týdny před začátkem období, na něž je pracovní doba rozvržena. Právní úprava umožňuje, aby se zaměstnavatel se zaměstnancem dohodl na kratší době seznámení se s takovým písemným rozvrhem pracovní doby.

Maximální délka směny je podle § 83 zákoníku práce 12 hodin. Přestávka v práci, která se nezapočítává do pracovní doby, tj. ani do délky směny, musí být poskytnuta nejpozději po 6 hodinách výkonu práce a musí činit nejméně 30 minut (viz § 88 zákoníku práce).

Současně od 1. 8. 2013 platí, že zaměstnavatel je povinen zachovat zaměstnanci nepřetržitý odpočinek mezi směnami nejméně 11 hodin v rámci 24 hodin po sobě jdoucích (viz § 90 odst. 1 zákoníku práce). Tento odpočinek může být zkrácen až na 8 hodin během 24 hodin po sobě jdoucích za podmínky, že následující odpočinek bude prodloužen o dobu zkrácení tohoto odpočinku, a to pouze v případech uvedených v § 90 odst. 2 zákoníku práce.

Ze shora uvedeného vyplývá, že zaměstnavatel může zaměstnanci rozvrhnout pracovní dobu tak, že bude požadovat, aby zaměstnanec odpracoval po sobě 5 dvanáctihodinových směn. Uvedené je ale možné pouze za předpokladu, že půjde o nerovnoměrné rozvržení pracovní doby, tj. že délka pracovní doby v jednotlivých týdnech se bude lišit a ve srovnávacím období bude pracovní doba rozvržena tak, aby v průměru činila nejvýše stanovenou týdenní pracovní dobu.

Srovnávací období může podle § 78 odst. 1 písm. m) zákoníku práce činit nejvýše 26 týdnů po sobě jdoucích (pouze v kolektivní smlouvě může být srovnávací období sjednáno na 52 týdnů po sobě jdoucích).

Ze shora uvedeného je tedy zřejmé, že není možné rozvrhnout zaměstnanci pracovní dobu tak, že by měl odpracovat pravidelně každý týden 5 dvanáctihodinových směn. Takovým rozvrhem by zaměstnavatel porušil zákoník práce, neboť by došlo k překročení stanovené týdenní pracovní doby, která může činit, nejedná-li se o dvousměnný, třísměnný nebo nepřetržitý provoz, nejvýše 40 hodin týdně (§ 79 odst. 1 zákoníku práce).

Pokud zaměstnavatel porušuje zákoník práce, může se zaměstnanec obrátit na Inspekci práce, která je oprávněna kontrolovat porušování pracovněprávních předpisů a ukládat zaměstnavatelům za jejich porušování sankce.

poradna@socialnidialog.cz

Zpět na seznam zodpovězených dotazů

Kategorie

Další články

Poradna

Nevíte si rady s nějakým
pracovně-právním
problémem?