ODPOVĚĎ

Váš dotaz je poměrně složitý. Jde o to, zda náplně práce kolegyně odpovídá popisu vaší pracovní činnosti a zda Vám může takovou činnost nadřízený zaměstnanec vůbec nařídit. Dále jde rovněž o to mezi kolik zaměstnanců je práce rozdělena. Zda je jí možné vykonat v rámci běžné pracovní doby nebo zda vznikají přesčasy. Za práci přesčas zaměstnanci přísluší mzda a navíc příplatek ve výši nejméně 25 % jeho průměrného výdělku (viz. § 114 odst. 1 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce). Vyšší sazba příplatku může být sjednána buď individuálně nebo kolektivní smlouvou podnikovou či kolektivní smlouvu vyššího stupně. Příplatek se neposkytne tehdy, pokud se zaměstnavatel se zaměstnancem dohodne na poskytnutí náhradního volna v rozsahu konané práce přesčas. Náhradní volno je třeba zaměstnanci poskytnout do 3 kalendářních měsíců po výkonu. Standardní nikoliv však zakotvené v zákoníku práce je, že pokud se práce rozloží mezi ostatní zaměstnance po dobu za nepřítomného zaměstnance/ zaměstnankyni, tak zaměstnavatel poskytne příslušným zaměstnancům za toto odměnu. Jak bylo napsáno výše, zákoník práce přímo neobsahuje příplatek ke mzdě za zastupování. Hovoří však o spravedlivé odměně za práci (viz § 1a, odst. 1, písm. c) zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce a o tom, že mzda musí zohledňovat náročnost, namáhavost, odpovědnost a kvalifikaci práce (viz § 110 zákoníku práce).

Zpět na seznam zodpovězených dotazů