ODPOVĚĎ:

Váš dotaz obsahově překračuje zaměření této poradny. Poradna se zabývá pracovním právem nikoliv daňovým poradenstvím. Sociální a zdravotní pojištění za vás bude v Německu odvádět zaměstnavatel stejně jako u nás. Dostanete tam samozřejmě i evropskou kartu zdravotního pojištění. V Česku se odhlašujete ze systému zdravotního pojištění od data zahájení práce v zahraničí. Jestliže budete pracovat v Německu, ale nadále bydlet v Česku, požádejte svou německou zdravotní pojišťovnu o vystavení formuláře E106. Na základě tohoto potvrzení vás česká zdravotní pojišťovna, u níž jste byli doposud pojištěni, výpomocně zaregistruje a vystaví vám potvrzení (kartičku), takže v Česku budete mít nárok na stejnou zdravotní péči jako čeští pojištěnci. Blíže se prosím obraťte přímo na Vaši zdravotní pojišťovnu. Problematiku daní by Vám měl být schopen vysvětlit Váš nový zaměstnavatel.

Doporučuji si problematiku rovněž nastudovat na stánkách MPSV – https://portal.mpsv.cz/eures/podminky/nemecko/

Ohledně daní obecně platí, že pokud bydlíte v České republice, ale pracujete v jiném státě, tak bude třeba určit daňový domicil. Pokud máte v České republice trvalé bydliště, případně zde trávíte více než 183 dní v roce, jste považování za českého daňového rezidenta.

Může se ovšem stát, že podle legislativy cizího státu, ve kterém pracujete, budete považování i za daňového rezidenta její země. V takovém případě se váš domicil určí podle následujících kritérií:

  • Místo, kde máte stálý byt (nemusí to být místo, kde máte hlášeno trvalé bydliště).
  • Místo, kde máte užší osobní a hospodářské vztahy.
  • Místo, kde se zdržujete více než 183 dní v roce.
  • Stát, ve kterém máte státní občanství.

Určování daňového domicilu probíhá tím způsobem, že rozhodne vždy jedno kritérium, a to to vyšší. Jakmile jedno z kritérií rozhodne, k těm dalším se už nepřihlíží.